Föreläsningar & utbildningar

 

Datum Ort & tid Föreläsning/utbildning Föreläsare Anmälan
4 april
25 april
16 maj 2017
Kl. 16.30-19.30
Göteborg Utbildning om
Pedagogik för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar – steg 1
(3 kvällar)
Klicka här för att läsa mer »
Kenth Hedevåg Anmäl dig »
6 april 2017
Kl. 9.00-16.00
Malmö Föreläsning om
Utvecklingsstörning och autism – praktiskt pedagogiska konsekvenser 
Klicka här för att läsa mer »
Marie-Louise Franke Anmäl dig »
25 april 2017
Kl. 9.00-16.00
Umeå Föreläsning om
Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
Klicka här för att läsa mer »
Gunilla Gerland Anmäl dig »
27 april 2017
Kl. 9.00-16.00
Stockholm Föreläsning om
Digitala verktyg som stöd i särskolan
Klicka här för att läsa mer »
Hanna Virhammar Anmäl dig »
27 april 2017
Kl. 9.00-16.00
Växjö Föreläsning om
Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg 
Klicka här för att läsa mer »
Nåkkve Balldin Anmäl dig »
2 maj 2017
Kl. 13.00-16.30
Linköping Föreläsning om
Att samtala med ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd eller andra neuropsykiatriska tillstånd 
Klicka här för att läsa mer »
Barbro Emilsson Anmäl dig »
4 maj
11 maj
18 maj 2017
Kl. 9.00-16.00
Helsingborg
FULLTECKNAD
Utbildning om autismspektrum
(3 heldagar)
Klicka här för att läsa mer »
Helene Tranquist Anmäl dig »
16 maj 2017
Kl. 9.00-16.00
Västerås Föreläsning om
Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
Klicka här för att läsa mer »
Gunilla Gerland Anmäl dig »
17-18 maj 2017
Kl. 9.00-16.00
Malmö Grundkurs om kognitiva och affektiva funktionsskillnader
Klicka här för att läsa mer »
Nåkkve Balldin Anmäl dig »
18 maj 2017
Kl. 9.00-16.00
Gävle Föreläsning om
Autismspektrum och psykisk ohälsa
Klicka här för att läsa mer »
Lena Nylander Anmäl dig »
14-15 augusti 2017
Kl. 9.00-16.00
Malmö Föreläsningar om
Collaborative & Proactive Solutions (CPS)
Klicka här för att läsa mer »
Ross Greene Anmäl dig »
16 augusti 2017
Kl. 8.30-15.30
Halmstad Föreläsningar om
Collaborative & Proactive Solutions (CPS)
Klicka här för att läsa mer »
Ross Greene Anmäl dig »
17-18 augusti 2017
Kl. 9.00-16.00
Stockholm Föreläsningar om
Collaborative & Proactive Solutions (CPS)
Klicka här för att läsa mer »
Ross Greene Anmäl dig »
7 september
14 september
21 september
28 september
5 oktober
12 oktober 2017
Kl. 16.30-19.30
Malmö Utbildning om autismspektrum
(6 kvällar)
Klicka här för att läsa mer »
Helene Tranquist Anmäl dig »
Innehåll
×