Föreläsningar & utbildningar

Datum Ort & tid Föreläsning/utbildning Föreläsare Anmälan
17 oktober 2017
Kl. 9.00-16.00
Örebro Föreläsning om
Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
Klicka här för att läsa mer »
Gunilla Gerland Anmäl dig »
18 oktober
23 oktober
8 november
15 november
22 november
29 november 2017
Kl. 16.00-19.00
Göteborg Utbildning om autismspektrum
(6 kvällar)
Klicka här för att läsa mer »
Helene Tranquist Anmäl dig »
18 oktober 2017
Kl. 13.00-16.30
Jönköping Föreläsning om
Att samtala med ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd eller andra neuropsykiatriska tillstånd 
Klicka här för att läsa mer »
Barbro Emilsson Anmäl dig »
31 oktober 2017
Kl. 9.00-16.00
Stockholm Föreläsning om
Digitala verktyg som stöd i särskolan
Klicka här för att läsa mer »
Hanna Virhammar Anmäl dig »
7 november
21 november
12 december 2017
Kl. 16.30-19.30
Göteborg Utbildning om
Pedagogik för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar – steg 1 
Klicka här för att läsa mer »
Kenth Hedevåg Anmäl dig »
9 november 2017
Kl. 9.00-16.00
Norrköping Föreläsning om
Utvecklingsstörning och autism – praktiskt pedagogiska konsekvenser
Klicka här för att läsa mer »
Marie-Louise Franke Anmäl dig »
14 november 2017
Kl. 9.00-16.00
Kalmar Föreläsning om
Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg 
Klicka här för att läsa mer »
Nåkkve Balldin Anmäl dig »
21 november 2017
Kl. 9.00-16.00
Hässleholm Föreläsning om
Autismspektrum och psykisk ohälsa
Klicka här för att läsa mer »
Lena Nylander Anmäl dig »
21 november 2017
Kl. 9.30-16.00
Luleå Föreläsning om
Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
Klicka här för att läsa mer »
Gunilla Gerland Anmäl dig »
24 november 2017
Kl. 9.00-16.00
Umeå Föreläsning om
Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg 
Klicka här för att läsa mer »
Nåkkve Balldin Anmäl dig »
28 november 2017
Kl. 9.00-16.00
Trollhättan Föreläsning om
Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg 
Klicka här för att läsa mer »
Nåkkve Balldin Anmäl dig »
5 december 2017
Kl. 9.00-16.00
Varberg Föreläsning om
Autismspektrum och psykisk ohälsa
Klicka här för att läsa mer »
Lena Nylander Anmäl dig »
14-15 december 2017 Stockholm Grundkurs om
Psykiatri 
Klicka här för att läsa mer »
Susanne Bejerot
Mats Humble
Anmäl dig »
Innehåll
×