Föreläsningar & utbildningar

Datum Ort & tid Föreläsning/utbildning Föreläsare Anmälan
13-14 augusti 2018 Göteborg Föreläsningar om
Collaborative & Proactive Solutions (CPS) 
Klicka här för att läsa mer »
Ross Greene Anmäl dig »
15 augusti 2018 Karlstad Föreläsning om
Collaborative & Proactive Solutions (CPS) 
Klicka här för att läsa mer »
Ross Greene Anmäl dig »
16-17 augusti 2018 Stockholm Föreläsningar om
Collaborative & Proactive Solutions (CPS) 
Klicka här för att läsa mer »
Ross Greene Anmäl dig »
16 augusti 2018
Kl. 17.00-19.30
Stockholm Föreläsning om
Barn med explosiva och andra utmanande beteenden
Klicka här för att läsa mer »
Ross Greene Anmäl dig »
16 oktober 2018
Kl. 9.00-16.00
Skövde Föreläsning om
Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
Klicka här för att läsa mer »
Gunilla Gerland Anmäl dig »
18 oktober 2018
Kl. 9.00-16.00
Örebro Föreläsning om
Utvecklingsstörning och autism – praktiskt pedagogiska konsekvenser
Klicka här för att läsa mer »
Marie-Louise Franke Anmäl dig »
26 oktober 2018
Kl. 9.00-16.00
Malmö Föreläsning om
Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
Klicka här för att läsa mer »
Gunilla Gerland Anmäl dig »
26 oktober 2018
Kl. 9.00-16.00
Karlstad Föreläsning om
Autismspektrum och psykisk ohälsa
Klicka här för att läsa mer »
Lena Nylander Anmäl dig »
9 november 2018
Kl. 9.00-16.00
Södertälje Föreläsning om
Tvångssyndrom (OCD)
Klicka här för att läsa mer »
Susanne Bejerot Anmäl dig »
22-23 november 2018
Kl. 9.00-16.00
Malmö Utbildning om
Comfor
Klicka här för att läsa mer »
Lena Nylander
Helene Ahnlund
Anmäl dig »
28 november 2018
Kl. 13.00-16.30
Luleå Föreläsning om
Barn och elever i behov av stöd i förskola och skola 
Klicka här för att läsa mer »
Ulrika Aspeflo Anmäl dig »
29 november 2018
Kl. 9.00-16.00
Lund Föreläsning om
Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg
Klicka här för att läsa mer »
Nåkkve Balldin Anmäl dig »
4 december 2018
Kl. 9.00-16.00
Växjö Föreläsning om
Autismspektrum och psykisk ohälsa
Klicka här för att läsa mer »
Lena Nylander Anmäl dig »
6-7 december 2018 Stockholm Grundkurs i psykiatri
Klicka här för att läsa mer »
Susanne Bejerot
Mats Humble
Anmäl dig »
7 december 2018
Kl. 9.00-16.00
Hudiksvall Föreläsning om
Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
Klicka här för att läsa mer »
Gunilla Gerland Anmäl dig »
Innehåll
×