Föreläsningar & utbildningar

 

Datum Ort & tid Föreläsning/utbildning Föreläsare Anmälan
25 oktober 2016
Kl. 9.00-16.00
Ulricehamn Föreläsning om
Autismspektrumtillstånd i ett kognitivt perspektiv 
Klicka här för att läsa mer »
Helene Tranquist Anmäl dig »
8 november 2016
Kl. 9.00-16.00
Gävle Föreläsning om
Digitala verktyg som stöd i särskolan 
Klicka här för att läsa mer »
Hanna Virhammar Anmäl dig »
11 november 2016
Kl. 9.00-16.00
Borås Föreläsning om
Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg 
Klicka här för att läsa mer »
Nåkkve Balldin Anmäl dig »
15 november 2016
Kl. 9.00-16.00
Ängelholm Föreläsning om
Autismspektrumtillstånd i ett kognitivt perspektiv 
Klicka här för att läsa mer »
Helene Tranquist Anmäl dig »
17 november 2016
Kl. 9.00-16.00
Skövde Föreläsning om
Utvecklingsstörning och autism – praktiskt pedagogiska konsekvenser 
Klicka här för att läsa mer »
Helene Tranquist
Marie-Louise Franke
Anmäl dig »
17-18 november 2016
Kl. 8.00-16.00
Stockholm
FULLTECKNAD
Ny kurs i januari
Grundkurs i psykiatri 
Klicka här för att läsa mer »
Susanne Bejerot
Mats Humble
Anmäl dig »
25 november 2016
Kl. 9.00-16.00
Norrköping Föreläsning om
Autismspektrum och psykisk ohälsa
Klicka här för att läsa mer »
Lena Nylander Anmäl dig »
29 november 2016
Kl. 9.00-16.00
Halmstad Föreläsning om
Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
Klicka här för att läsa mer »
Gunilla Gerland Anmäl dig »
1 december 2016
Kl. 13.00-16.30
Örebro Föreläsning om
Att samtala med ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd eller andra neuropsykiatriska tillstånd 
Klicka här för att läsa mer »
Barbro Emilsson Anmäl dig »
2 december 2016
Kl. 9.00-16.00
Visby Föreläsning om
Autismspektrum och psykisk ohälsa
Klicka här för att läsa mer »
Lena Nylander Anmäl dig »
6 december 2016
Kl. 9.00-16.00
Uppsala Föreläsning om
Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
Klicka här för att läsa mer »
Gunilla Gerland Anmäl dig »
12-13 januari 2017
Kl. 9.00-17.00
Stockholm Grundkurs i psykiatri 
Klicka här för att läsa mer »
Susanne Bejerot
Mats Humble
Anmäl dig »
Innehåll