Föreläsningar & utbildningar

Datum Ort & tid Föreläsning/utbildning Föreläsare Anmälan
27 april 2017
Kl. 9.00-16.00
Stockholm
FULLTECKNAD
Föreläsning om
Digitala verktyg som stöd i särskolan
Klicka här för att läsa mer »
Hanna Virhammar Anmäl dig »
27 april 2017
Kl. 9.00-16.00
Växjö
FULLTECKNAD
Föreläsning om
Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg 
Klicka här för att läsa mer »
Nåkkve Balldin Anmäl dig »
2 maj 2017
Kl. 13.00-16.30
Linköping Föreläsning om
Att samtala med ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd eller andra neuropsykiatriska tillstånd 
Klicka här för att läsa mer »
Barbro Emilsson Anmäl dig »
4 maj
11 maj
18 maj 2017
Kl. 9.00-16.00
Helsingborg
FULLTECKNAD
Utbildning om autismspektrum
(3 heldagar)
Klicka här för att läsa mer »
Helene Tranquist Anmäl dig »
16 maj 2017
Kl. 9.00-16.00
Västerås Föreläsning om
Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
Klicka här för att läsa mer »
Gunilla Gerland Anmäl dig »
18 maj 2017
Kl. 9.00-16.00
Gävle Föreläsning om
Autismspektrum och psykisk ohälsa
Klicka här för att läsa mer »
Lena Nylander Anmäl dig »
18-19 maj 2017
Kl. 9.00-16.00
Malmö Grundkurs om kognitiva och affektiva funktionsskillnader
Klicka här för att läsa mer »
Nåkkve Balldin Anmäl dig »
14-15 augusti 2017
Kl. 9.00-16.00
Malmö Föreläsningar om
Collaborative & Proactive Solutions (CPS)
Klicka här för att läsa mer »
Ross Greene Anmäl dig »
16 augusti 2017
Kl. 8.30-15.30
Halmstad Föreläsningar om
Collaborative & Proactive Solutions (CPS)
Klicka här för att läsa mer »
Ross Greene Anmäl dig »
17-18 augusti 2017
Kl. 9.00-16.00
Stockholm Föreläsningar om
Collaborative & Proactive Solutions (CPS)
Klicka här för att läsa mer »
Ross Greene Anmäl dig »
7 september
14 september
21 september
28 september
5 oktober
12 oktober 2017
Kl. 16.30-19.30
Malmö Utbildning om autismspektrum
(6 kvällar)
Klicka här för att läsa mer »
Helene Tranquist Anmäl dig »
12 september 2017
Kl. 9.00-16.00
Växjö
Föreläsning om
Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
Klicka här för att läsa mer »
Gunilla Gerland Anmäl dig »
21 september 2017
Kl. 9.00-16.00
Umeå Föreläsning om
Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg 
Klicka här för att läsa mer »
Nåkkve Balldin Anmäl dig »
5 oktober 2017
Kl. 9.00-16.00
Uppsala Föreläsning om
Tvångssyndrom/OCD
Klicka här för att läsa mer »
Susanne Bejerot Anmäl dig »
12 oktober 2017
Kl. 9.00-16.00
Borås Föreläsning om
Utvecklingsstörning och autism – praktiskt pedagogiska konsekvenser
Klicka här för att läsa mer »
Marie-Louise Franke Anmäl dig »
13 oktober 2017
Kl. 9.00-16.00
Linköping Föreläsning om
Tvångssyndrom/OCD
Klicka här för att läsa mer »
Susanne Bejerot Anmäl dig »
17 oktober 2017
Kl. 9.00-16.00
Örebro Föreläsning om
Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
Klicka här för att läsa mer »
Gunilla Gerland Anmäl dig »
18 oktober 2017
Kl. 13.00-16.30
Jönköping Föreläsning om
Att samtala med ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd eller andra neuropsykiatriska tillstånd 
Klicka här för att läsa mer »
Barbro Emilsson Anmäl dig »
31 oktober 2017
Kl. 9.00-16.00
Stockholm Föreläsning om
Digitala verktyg som stöd i särskolan
Klicka här för att läsa mer »
Hanna Virhammar Anmäl dig »
9 november 2017
Kl. 9.00-16.00
Norrköping Föreläsning om
Utvecklingsstörning och autism – praktiskt pedagogiska konsekvenser
Klicka här för att läsa mer »
Marie-Louise Franke Anmäl dig »
14 november 2017
Kl. 9.00-16.00
Kalmar Föreläsning om
Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg 
Klicka här för att läsa mer »
Nåkkve Balldin Anmäl dig »
21 november 2017
Kl. 9.00-16.00
Hässleholm Föreläsning om
Autismspektrum och psykisk ohälsa
Klicka här för att läsa mer »
Lena Nylander Anmäl dig »
21 november 2017
Kl. 9.30-16.00
Luleå Föreläsning om
Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen
Klicka här för att läsa mer »
Gunilla Gerland Anmäl dig »
28 november 2017
Kl. 9.00-16.00
Trollhättan Föreläsning om
Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg 
Klicka här för att läsa mer »
Nåkkve Balldin Anmäl dig »
5 december 2017
Kl. 9.00-16.00
Varberg Föreläsning om
Autismspektrum och psykisk ohälsa
Klicka här för att läsa mer »
Lena Nylander Anmäl dig »
14-15 december 2017 Stockholm Grundkurs om
Psykiatri 
Klicka här för att läsa mer »
Susanne Bejerot
Mats Humble
Anmäl dig »
Innehåll
×