Collaborative & Proactive Solutions (CPS)

Föreläsning med Ross Greene

Collaborative & Proactive Solutions (CPS)

Torsdag 13 augusti och fredag 14 augusti 2020 9.00 - 16.00, Stockholm

13 augusti är en grundläggande föreläsning om CPS (inga förkunskaper krävs). 14 augusti är en fördjupande föreläsning om CPS för de som varit med på föreläsningen den 13 augusti eller på Ross Greenes tidigare föreläsningar i Sverige.

CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden. Ross Greene har utvecklat förhållningssättet under sina mer än 25 år långa erfarenhet av bedömning, behandling och forskning när det gäller barn och ungdomar med problematiska beteenden hemma i familjen och i till exempel skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor.

CPS utgår från att barn gör så gott de kan och att problematiska beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera vardagens utmaningar. I den här föreläsningen presenteras grunderna i CPS både när det gäller teoretiskt synsätt och praktisk användning. I den här föreläsningen ger Ross Greene först en fördjupad kunskap om identifiering och bedömning av bristande kognitiva förmågor och omgivningsmässiga olösta problem. Med hjälp av många praktiska videoexempel beskriver han sedan hur CPS kan användas för att den vuxne och barnet tillsammans ska finna fungerande lösningar på olösta problem i barnets vardag.

Läs mer om the Collaborative & Proactive Solutions på www.livesinthebalance.org och läs en artikel (nr 12) om CPS på www.pedagogisktperspektiv.se/artiklar.

Föreläsningen är på engelska.

Lokal: Finlandshuset Konferens i Stockholm

Kostnad 13-14/8: 3 800 kr exkl. moms per person. OBS! Anmälan före den 15 maj 2020 ger 600 kr rabatt per person

Kostnad 13/8 eller 14/8: 2 200 kr exkl. moms per person. OBS! Anmälan före den 15 maj 2020 ger 300 kr rabatt per person

Lunch och fika fm och em ingår

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via hemsidan www.pedagogisktperspektiv.se eller e-post info@pedagogisktperspektiv.se.

Sista anmälningsdatum är 6/8.

Ross W. Greene, PhD, bor i Portland (Maine) i USA där han arbetar med be- dömning och behandling av barn och ungdomar med problematiska beteenden i skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårds- skolor. Han arbetade tidigare under 20 år vid Harvard Medical School och han är grundare av organisationen Lives in the Balance. Han är också verk- sam vid Psykologiska institutionen vid Virginia Tech och University of Tech- nology i Sydney, Australien. Ross Greene har skrivit böckerna Explosiva barn (2003, reviderad 2014), Vilse i skolan (2009, reviderad 2014), Hitta rätt (2017) och Att växa tillsammans (2017) samt flera publicerade vetenskapliga artiklar om CPS.

PÅ GÅNG


NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Namn:

E-postaddress:
SENASTE NYTT

 • Föreläsningarna om Collaborative & Proactive Solutions med Ross Greene i Stockholm 14/8 och Gävle 16/8 är fullbokade.

 • Se uppdaterat program här »

Collaborative & Proactive Solutions (CPS)

Föreläsning med Ross Greene

Collaborative & Proactive Solutions (CPS)

Måndag 17 augusti och tisdag 18 augusti 2020 9.00 - 16.00, Luleå

17 augusti är en grundläggande föreläsning om CPS (inga förkunskaper krävs). 18 augusti är en fördjupande föreläsning om CPS för de som varit med på föreläsningen den 17 augusti eller på Ross Greenes föreläsning i Luleå (2014) eller tidigare i Sverige.

CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden. Ross Greene har utvecklat förhållningssättet under sina mer än 25 år långa erfarenhet av bedömning, behandling och forskning när det gäller barn och ungdomar med problematiska beteenden hemma i familjen och i till exempel skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor.

CPS utgår från att barn gör så gott de kan och att problematiska beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera vardagens utmaningar. I den här föreläsningen presenteras grunderna i CPS både när det gäller teoretiskt synsätt och praktisk användning. I den här föreläsningen ger Ross Greene först en fördjupad kunskap om identifiering och bedömning av bristande kognitiva förmågor och omgivningsmässiga olösta problem. Med hjälp av många praktiska videoexempel beskriver han sedan hur CPS kan användas för att den vuxne och barnet tillsammans ska finna fungerande lösningar på olösta problem i barnets vardag.

Läs mer om the Collaborative & Proactive Solutions på www.livesinthebalance.org och läs en artikel (nr 12) om CPS på www.pedagogisktperspektiv.se/artiklar.

Föreläsningen är på engelska.

Lokal: Landstingshuset i Luleå

Kostnad 17-18/8: 3 800 kr exkl. moms per person. OBS! Anmälan före den 15 maj 2020 ger 600 kr rabatt per person

Kostnad 17/8 eller 18/8: 2 200 kr exkl. moms per person. OBS! Anmälan före den 15 maj 2020 ger 300 kr rabatt per person

Lunch och fika fm och em ingår

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via hemsidan www.pedagogisktperspektiv.se eller e-post info@pedagogisktperspektiv.se.

Sista anmälningsdatum är 10/8.

Ross W. Greene, PhD, bor i Portland (Maine) i USA där han arbetar med be- dömning och behandling av barn och ungdomar med problematiska beteenden i skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårds- skolor. Han arbetade tidigare under 20 år vid Harvard Medical School och han är grundare av organisationen Lives in the Balance. Han är också verk- sam vid Psykologiska institutionen vid Virginia Tech och University of Tech- nology i Sydney, Australien. Ross Greene har skrivit böckerna Explosiva barn (2003, reviderad 2014), Vilse i skolan (2009, reviderad 2014), Hitta rätt (2017) och Att växa tillsammans (2017) samt flera publicerade vetenskapliga artiklar om CPS.

PÅ GÅNG


NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Namn:

E-postaddress:
SENASTE NYTT

 • Föreläsningarna om Collaborative & Proactive Solutions med Ross Greene i Stockholm 14/8 och Gävle 16/8 är fullbokade.

 • Se uppdaterat program här »

Att samtala med ungdomar och vuxna med autism (högfungerande autism, Aspergers syndrom) eller andra neuropsykiatriska tillstånd

Föreläsning med Barbro Emilsson

Att samtala med ungdomar och vuxna med
autismspektrumtillstånd
(högfungerande autism, Aspergers syndrom)
eller andra neuropsykiatriska tillstånd

Tisdag 21 Januari 2020 13.00 - 16.30, Norrköping

Föreläsningen inleds med en teoretisk genomgång av autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska tillstånd. Därefter kommer följande att tas upp: Olika slags samtal. Hur förbereds mötet med personen? Hur kan ett samtal läggas upp? Vad är bra att tänka på för att mötet ska vara respektfullt och meningsfullt?

Många ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd eller andra neuropsykiatriska tillstånd uttrycker önskan om att få samtala enskilt med någon. De har tankar och funderingar kring sig själva och funktionsnedsättningen, frågor om det som händer i vardagen och varför olika situationer uppstår. Ibland handlar det om att vilja träffa en person med kunskap och förståelse som är tillgänglig för samtal i vardagen. Ibland handlar det om att vilja träffa någon att samtala med som finns utanför vardagen t.ex. en psykolog. Många som lever ensamma uttrycker behov av detta.

Föreläsaren berättar utifrån egna erfarenheter med många praktiska exempel från sin verksamhet.

Målgrupp: Föreläsningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom/högfungerande autism eller andra neuropsykiatriska tillstånd.

Kostnad: Personal: 990 kr exkl. moms. 100 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 500 kr inkl. moms.

Kaffepaus ingår.

Lokal: Louis De Geer konsert & kongress Norrköping

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Barbro Emilsson är leg. psykolog med specialistkompetens inom området funktionshinder. Hon har arbetat i Team Autism inom Örebro läns landsting i 15 år, föreläst vid olika kurser på Örebro universitet samt under många år arbetat som kursledare på Autism-och Aspergerförbundets kurser. Barbro arbetar nu i egen regi.

PÅ GÅNG


NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Namn:

E-postaddress:
SENASTE NYTT

 • Föreläsningarna om Collaborative & Proactive Solutions med Ross Greene i Stockholm 14/8 och Gävle 16/8 är fullbokade.

 • Se uppdaterat program här »

I samarbete med Pavus utbildning: Kognitiva förmågor vid autism och flickor/kvinnor med autism

I samarbete med Pavus utbildning:

Föreläsning med Tony Attwood

Kognitiva förmågor vid autism och

flickor/kvinnor med autism

Måndag 11 Maj 2020 9.00 - 16.30, SF Skandia Stockholm

Ett unikt tillfälle att lyssna till Tony Attwood, psykolog med mer är 25 års erfarenhet att arbeta med tusentals personer med autismspektrumtillstånd. Föreläsningarnas fokus är autism hos personer med normalbegåvning. Tony Attwoods föreläsningar hålls på engelska.

Tony är en efterfrågad föreläsare i hela världen och hans bok Den kompletta guiden till Aspergers syndrom har sålt i över 400.000 exemplar. Gunilla Gerland introducerar Tony Attwood denna föreläsningsdag som riktar sig till alla som möter människor med autismspektrumtillstånd i sitt yrke, samt till anhöriga och vuxna med autism.

MÅNDAG 11/5 kl 9:00–16:30

9:00–9:30 Gunilla Gerland Inledning

9:30–12:30 Tony Attwood: Kognitiva förmågor vid autism – ett annat sätt att tänka och lära sig.

Hur förstår vi kognitionen hos personer med autism?

–  Intellektuell förmåga vid autism

–  Exekutiva funktioner

–  Flexibelt tänkande

–  Förmåga att hantera misslyckanden

–  Detalj/helhetsuppfattning (central koherens)

Hur kan vi stödja och hjälpa?

– Strategier för att förbättra motivation

– Strategier för planeringsförmåga

– Strategier för bättre resultat i skolan

(akademiska prestationer).

12:30–13:30 Lunch

13:30–16:30 Tony Attwood: Flickor och kvinnor med autism

Hur identifierar vi flickor/kvinnor med autism?

–  Flickors/kvinnors anpassning som kan dölja autism

–  Presentation av screeningverktyg för att identifiera autism hos flickor/kvinnor

Hur hjälper och stödjer vi flickor/kvinnor?

– Strategier för att utveckla relationer och vänskap

– Hantera mobbning och utanförskap

– Hantera känslor/utveckla självkänsla

– Stöd för att lyckas med studier och arbete

Målgrupp: Alla yrken där man möter personer med autismspektrumtillstånd, till exempel: Förskola/grundskola/gymnasiet, omsorgsverksamheter/LSS, BUP och annan psykiatrisk verksamhet, behandlingshem/HVB-hem m. fl. Även anhöriga/personer med autism (som har rabatterat pris). Observera att hela dagen handlar om autism nivå 1, dvs. autism med normalbegåvning (eller högre).

Kostnad: BOKA TIDIGT RABATT före 24/1 2020: 1 900 SEK exkl. moms Anhörig/privatperson 1 500 SEK inkl moms.

ORDINARIE PRIS 25/1 – 4/5 2020: 2 200 SEK exkl. moms. Anhörig/privatperson 1 750 SEK inkl moms.

I priset ingår förmiddagskaffe/te och smörgås, enklare lunch och eftermiddagskaffe/te och kaka.

Lokal: SF Skandia, Drottninggatan 82, Stockholm

Anmälan:  Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i inkommande ordning. Bekräftelse skickas med e-post. Det går bra att anmäla fram till måndag 4 maj (under förutsättning att det finns platser kvar). Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan.

Tony Attwood, fil. dr, är klinisk psykolog och docent i psykologi med en master i Consulting and counselling psychology. Tony har över 25 års er- farenhet av att arbeta människor med AST. Han bor och arbetar i Australien där han utöver sin position som docent vid Griffith University, driver en privat autismmottagning. Tony är också seniorkonsult vid the Minds and Hearts clinic och utöver att ha arbetat med tusentals personer med autism är han en mycket uppskattad utbildare och föreläsare. Tony har skrivit flera böcker, den omfångsrika men lättillgängliga boken Den kompletta guiden till Aspergers syndrom är översatt till 27 språk och har sålts i över 400 000 exemplar.

 

Gunilla Gerland har lång erfarenhet av att handleda tvärfackligt kring autism. Gunilla har skrivit flera böcker, t ex En riktig människa och Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen

PÅ GÅNG


NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Namn:

E-postaddress:
SENASTE NYTT

 • Föreläsningarna om Collaborative & Proactive Solutions med Ross Greene i Stockholm 14/8 och Gävle 16/8 är fullbokade.

 • Se uppdaterat program här »

Stress i teori och praktik

Föreläsning med Helene Tranquist

Stress i teori och praktik

– i allmänhet och utifrån personer med kognitiva funktionsnedsättningar i synnerhet

Måndag 11 den november 9.00 - 16.00, Malmö

För personer med diagnoser som till exempel autism, Aspergers syndrom, ADHD, ADD ochutvecklingsstörning kan många vardagligasituationer vara stressande.

Vad är stress och hur kan stress kopplas tillpsykisk ohälsa?

Vad är kognitiva funktionsnedsättnigar ochhur kan de utgöra en sårbarhet för stress och därmed en ökad risk för psykisk ohälsa?

Vad blir praktiska konsekvenser föromgivningen?

Vad blir praktiska konsekvenser för personen med funktionsnedsättningar när det gäller attförstå och hantera sin egen stress?

Dessa är några av de frågor som kommeratt tas upp under föreläsningen där ocksåsambandet mellan stress och det som omgivningen ser som problemskapandebeteenden kommer att diskuteras.

Lokal: Folk Mat & Möten (fd Folkets hus) i Malmö

Målgrupp: Personal inom förskola, grund- och särskola, gymnasieskola, gruppbostäder, daglig verksamhet, habilitering, barn- och vuxenpsykiatri, behandlingshem ochassistansbolag. Anhöriga till barn, ungdomaroch vuxna med neuropyskiatriska diagnoser. Personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Kostnad: Personal: 1 400 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innanföreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreäsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).Begränsat antal platser.

 

 

 

Helene Tranquist är pedagog och hon arbetar som föreläsare/utbildare efter att under många år ha arbetat som pedagogisk ledare på en skola för elever med autism.

PÅ GÅNG


NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Namn:

E-postaddress:
SENASTE NYTT

 • Föreläsningarna om Collaborative & Proactive Solutions med Ross Greene i Stockholm 14/8 och Gävle 16/8 är fullbokade.

 • Se uppdaterat program här »

Grundkurs om kognitiva och affektiva funktionsskillnader

Utbildning med Nåkkve Balldin

Grundkurs om kognitiva och affektiva funktionsskillnader

21/1, 23/1, 28/1 och 30/1 2020 16.30 - 19.30, Malmö

Detta är en grundkurs om samverkan mellan kognition, affektion och relation. Utbildningen belyser teoretiska utgångspunkter såsom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (autism, ADHD), tydliggörande pedagogik, Collaborative & Proactive Solutions (CPS), lågaffektivt bemötande och dialektiskt förhållningssätt.

Kognitiva och affektiva förmågor påverkar våra förutsättningar att skapa och upprätthålla relationer. Personer med kognitiva och affektiva funktionsskillnader uppvisar ofta ett relationsutmanande beteende. Om omgivningen inte har förståelse för orsakerna bakom deras beteende och kunskap om hur detta påverkar samspel, riskerar personer med relationsutmanande beteende att exkluderas.

Följande områden tas upp under utbildningen:
• Kognitiva och affektiva funktioner och kopplingar till diagnoser.
• Relationer mellan kognition, effektivt och relation.
• Tekniker för att kartlägga och förstå affektpåslag och känsloreaktioner.
• Tekniker för att bemöta personer i hög affekt och stress.
• Tekniker för att i samtal hjälpa personer att benämna och sätta ord på känslor.
• Tekniker att möjliggöra inkludering.

Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha utvecklat grundläggande teoretisk kunskap om kognitiva och affektiva funktionsskillnader, tekniker för att kartlägga kognitiva och affektiva svårigheter, samt verktyg för att bemöta personer i hög affekt och tekniker för att benämna känslor.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig främst till personal som möter barn, ungdomar och unga vuxna i olika verksamheter som förskola, skola, HVB hem och LSS, men övriga med intresse för området är också välkomna att delta.

Kostnad: 4 500 kr exkl. moms per person. Anmäler ni 5 deltagare går 1 person gratis.

Paus med kaffe/te och smörgås ingår.

Lokal: Folk Mat & Möten (Folkets Hus) Nobeltorget i Malmö

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. OBS! Begränsat antal platser.

Foto: Aline Lessner

Nåkkve Balldin är socionom med gedigen erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika verksamhets- former. Han har också erfarenhet av behandlingsarbete i familjer inom vilka någon eller några har neuropsykiatriska diagnoser. Han arbetar för närvarande som utbildare, föreläsare och handledare.

 

 

PÅ GÅNG


NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Namn:

E-postaddress:
SENASTE NYTT

 • Föreläsningarna om Collaborative & Proactive Solutions med Ross Greene i Stockholm 14/8 och Gävle 16/8 är fullbokade.

 • Se uppdaterat program här »

Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen

Föreläsning med Gunilla Gerland

Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen

Onsdag 11 December 2019 9.00 - 16.00, Växjö

Ur innehållet: Förstå funktionsnedsättningen. Hur gör du för att ligga steget före i stället för steget efter? Praktiska insatser: Att visa konkret, hur, när och varför. Samtalsverktyg. Arbeta med att öka självkänsla och självförtroende. Utrymme för deltagarnas frågor.

Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla teori till praktik i två steg som ökar din professionalitet på området:

1. Koppla teori till förståelse: Vilka konsekvenser får symptomen för individen?

2. Koppla förståelse till praktik: Hur kan du förebygga, stödja och anpassa?

Kunskapen om vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för individen ger dig möjlighet att anpassa tillvaron för de personer du möter. Under föreläsningen får du både en mängd praktiska exempel som är lätta att förstå och känna igen och praktiska tips om hur du kan arbeta.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till alla som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd.

Kostnad: Personal: 1400 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Lokal: Växjö Konserthus Kongress & Konferens

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Gunilla Gerland har lång erfarenhet av att arbeta tvärfackligt med autism och Aspergers syndrom i konsultation och handledning. Gunilla har skrivit flera böcker i ämnet autism. Den mest kända är den självbiografisk En riktig människa som är översatt till nio språk. De senaste är Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen (2014), Hjälpmedelsboken – psykiska funktionsnedsättningar (2011) och Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet (2014).

PÅ GÅNG


NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Namn:

E-postaddress:
SENASTE NYTT

 • Föreläsningarna om Collaborative & Proactive Solutions med Ross Greene i Stockholm 14/8 och Gävle 16/8 är fullbokade.

 • Se uppdaterat program här »

Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen

Föreläsning med Gunilla Gerland

Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen

Måndag 25 November 2019 9.00 - 16.00, Örebro

Ur innehållet: Förstå funktionsnedsättningen. Hur gör du för att ligga steget före i stället för steget efter? Praktiska insatser: Att visa konkret, hur, när och varför. Samtalsverktyg. Arbeta med att öka självkänsla och självförtroende. Utrymme för deltagarnas frågor.

Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla teori till praktik i två steg som ökar din professionalitet på området:

1. Koppla teori till förståelse: Vilka konsekvenser får symptomen för individen?

2. Koppla förståelse till praktik: Hur kan du förebygga, stödja och anpassa?

Kunskapen om vilka konsekvenser funktionsnedsättningen får för individen ger dig möjlighet att anpassa tillvaron för de personer du möter. Under föreläsningen får du både en mängd praktiska exempel som är lätta att förstå och känna igen och praktiska tips om hur du kan arbeta.

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till alla som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd.

Kostnad: Personal: 1400 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Lokal: City Konferenscenter

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Gunilla Gerland har lång erfarenhet av att arbeta tvärfackligt med autism och Aspergers syndrom i konsultation och handledning. Gunilla har skrivit flera böcker i ämnet autism. Den mest kända är den självbiografisk En riktig människa som är översatt till nio språk. De senaste är Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen (2014), Hjälpmedelsboken – psykiska funktionsnedsättningar (2011) och Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet (2014).

PÅ GÅNG


NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Namn:

E-postaddress:
SENASTE NYTT

 • Föreläsningarna om Collaborative & Proactive Solutions med Ross Greene i Stockholm 14/8 och Gävle 16/8 är fullbokade.

 • Se uppdaterat program här »

Utbildning om autism och en autismvänlig miljö

Utbildning med Helene Tranquist

Utbildning om autism och en autismvänlig miljö

7/11, 12/11, 20/11, 28/11, 2/12 och 12/12 2019 16.30 - 19.30, Göteborg

Den här mycket komprimerade utbildningen har som ambition att presentera både grundläggande och fördjupande kunskap kring en autismvänlig miljö där teori och praktik förenas i ett gemensamt synsätt hos omgivningen.

Det finns idag mycket kunskap om autism men det innebär inte med självklarhet att barnet, ungdomen eller den vuxna personen med autism blir förstådd och får bästa stöd i sin vardag. Det beror ofta på att kunskapen hos omgivningen inte är tillräckligt djupt förankrad eller att helhetstänkande och samsyn saknas. Alla som i olika verksamheter möter personer med autism behöver en specifik kompetens där allmän teoretisk förståelse om de kognitiva funktionsnedsättningarna är en grund som leder vidare till underlättande faktorer som är anpassade till den enskilda personen.

 

Lokal: Läppstiftet konferens

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till alla som är intresserade av ämnet.

Kostnad: 6200 kronor exkl. moms per person.Anmäler ni 5 deltagare går 1 person gratis. Kursmaterial och kursintyg ingår. Paus med kaffe/te och smörgås ingår.

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e‐post eller hemsidan. Sista anmälningsdatum är 30 oktober 2019. OBS! Begränsat antal platser.

 

 

Program:

Torsdag 7 november kl. 16.30-19.30:

Autism i ett perceptuellt och kognitivt perspektiv. Om ett annorlunda sätt att tolka information från omvärlden.

 

Tisdag 12 november kl. 16.30-19.30: 

Autism i ett stressperspektiv. Om stress, stresshantering och stressreaktioner hos personen med autism.

 

Onsdag 20 november kl. 16.30-19.30: 

Autism i ett professionellt perspektiv. Om viktiga frågeställningar att reflektera kring för personal som arbetar med personer med annorlunda och ibland för omgivningen problematiska beteenden.

 

Torsdag 28 november kl. 16.30-19.30: 

Det stressrelaterade utbrottet. Om att förhålla sig till en akut stressande situation för personen med autism.

 

Måndag 2 december kl. kl. 16.30-19.30: 

Praktiska konsekvenser. Om bedömningar, anpassningar, hjälpmedel, rutiner, mål och mening, energibalans och förtroendeskapande stöd. En 10‐punktsram presenteras.

 

Torsdag 12 december kl. kl. 16.30-19.30: 

Forts. praktiska konsekvenser.

 

 

Helene Tranquist är pedagog och hon arbetar som föreläsare/utbildare efter att under många år ha arbetat som pedagogisk ledare på en skola för elever med autism.

PÅ GÅNG


NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Namn:

E-postaddress:
SENASTE NYTT

 • Föreläsningarna om Collaborative & Proactive Solutions med Ross Greene i Stockholm 14/8 och Gävle 16/8 är fullbokade.

 • Se uppdaterat program här »

Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg

Föreläsning med Nåkkve Balldin

Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas

– om samtalstekniker och verktyg

Tisdag 26 November 2019 9.00 - 16.00, Luleå

Ur innehållet: Vi måste anpassa vårt sätt att möta och samtala och skapa förutsättningar för ett bra möte och samtalsklimat. I den här föreläsningen delger föreläsaren sina erfarenheter av hur anpassningar i bemötande, samtalstekniker, platser och former för samtal kan bidra till detta. Exempel kopplas till fallbeskrivningar. Innehållet i den här föreläsningen utgår från autismspektrumtillstånd och ADHD men kan också gälla för personer med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Många av de personer som vi möter har bristande kommunikativa förmågor och samspelssvårigheter och/eller svårigheter att behålla uppmärksamhet och fokus i samtal. Föreläsningen tar bland annat upp:
• En genomgång av hur olika kognitiva och affektiva funktioner påverkar förmågor i samtal och möten
• Vem möter jag? Om kartläggning av individuella förutsättningar för samtal
• Sammanhangsmarkeringens betydelse för möten – Vem är du? Vem är jag? Vad ska vi göra? Varför ska vi göra det? Vad är egenvinsten med det?
• Var och hur sker bästa mötet? Om samtalstekniker, strukturer och former för samtal
• Tala är silver – visualisera är guld! Om visuella hjälpmedel som ökar möjligheterna att nå fram med och få information och många exempel ges på användningen av visualisering i samtal.
• Hur kan vi arbeta med stressreducering och strategier för problemlösning?
• Vad skapar motivation och hur kan samtal bidra till ökad känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?

Målgrupp: Personal (inom kommunal, privat eller landstingsverksamhet) som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med autism, utvecklingsstörning eller Aspergers syndrom. Chefer i nämnda verksamheter. Personer med autismspektrumtillstånd. Anhöriga/närstående.

Kostnad: Personal: 1300 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Lokal: Stadshuset, Luleå

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Foto: Aline Lessner

Nåkkve Balldin är socionom, med lång erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika sorts verksamheter. Nåkkve har också lång erfarenhet av behandlingsarbete i familjer där det finns neuropsykiatriska diagnoser. Nåkkve arbetar nu med råd och stöd till individer och familjer samt som utbildare, föreläsare och handledare.

 

 

PÅ GÅNG


NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev:

Namn:

E-postaddress:
SENASTE NYTT

 • Föreläsningarna om Collaborative & Proactive Solutions med Ross Greene i Stockholm 14/8 och Gävle 16/8 är fullbokade.

 • Se uppdaterat program här »