Utbildning med Nåkkve Balldin

Grundkurs om kognitiva och affektiva funktionsskillnader

15/1, 22/1, 29/1 och 5/2 2019 16.30 - 19.30, Malmö

Ur innehållet: Detta är en grundkurs om samverkan mellan kognition, affektion och relation. Utbildningen belyser teoretiska utgångspunkter såsom biosocial teori, dialektiskt förhållningssätt, Collaborative & Proactive Solutions (CPS), lågaffektiva teorier och förhållningssätt.

Kognitiva och affektiva förmågor påverkar våra förutsättningar att skapa och upprätthålla relationer. Personer med kognitiva och affektiva funktionsskillnader uppvisar ofta ett relationsutmanande beteende. Om omgivningen inte har förståelse för orsakerna bakom deras beteende och kunskap om hur detta påverkar samspel, riskerar personer med relationsutmanande beteende att exkluderas.
Följande områden tas upp under utbildningen:

• Kognitiva och affektiva funktioner.
• Relationer mellan kognition, affektion och relation.
• Tekniker för att kartlägga och förstå affektpåslag och känsloreaktioner.
• Tekniker för att bemöta personer i hög affekt och stress.
• Tekniker för att i samtal hjälpa personer att benämna och sätta ord på känslor.
• Tekniker för att möjliggöra inkludering.

Efter avslutad utbildning ska deltagaren ha utvecklat grundläggande teoretisk kunskap om kognitiva och affektiva funktionsskillnader, tekniker för att kartlägga kognitiva och affektiva svårigheter, samt verktyg för att bemöta personer i hög affekt och tekniker för att benämna känslor.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig främst till personal som möter barn, ungdomar och unga vuxna i olika verksamheter som förskola, skola, HVB hem och LSS, men övriga med intresse för området är också välkomna att delta.

Kostnad: 4 500 kronor exkl. moms per person. Anmäler ni 5 deltagare går 1 person gratis.

Paus med kaffe/te och smörgås ingår.

Lokal: Folk Mat & Möten ( Folkets Hus) Nobeltorget i Malmö

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via hemsidan eller e-post. OBS! begränsat antal platser.

Foto: Aline Lessner

Nåkkve Balldin är socionom, med lång erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika sorts verksamheter. Nåkkve har också lång erfarenhet av behandlingsarbete i familjer där det finns neuropsykiatriska diagnoser. Nåkkve arbetar nu med råd och stöd till individer och familjer samt som utbildare, föreläsare och handledare.

 

 

 

 

 

Anmäl dig