Medarbetare


 • Ulrika Aspeflo

  Ulrika är leg. logoped och efter många år inom barn- och ungdomshabilitering arbetar hon nu med utbildning och handledning kring autismspektrumtillstånd i ett eget företag och som logoped i Utvecklings- och stödenheten i Härryda kommun. Hon är också kursledare för utbildningar anordnade av Utbildningscenter Autism. Ulrika har skrivit böckerna: Aspeflo om autism (2010) och För alla i skolan – en bok om inkluderande och utvecklande undervisning (2015). Hon är också medförfattare till boken: Barn som väcker funderingaratt förstå och hjälpa förskolebarn med en annorlunda utveckling (2010). Ulrika bor i Hindås utanför Göteborg.


 • Nåkkve Balldin

  Nåkkve Balldin bor i Kivik och är socionom med lång erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika sorts verksamheter och i behandlingsarbete i familjer där det finns neuropsykiatriska diagnoser. Nåkkve arbetar nu med råd och stöd till individer och familjer samt som utbildare, föreläsare och handledare.


 • Susanne Bejerot

  Susanne är psykiater, docent och leg psykoterapeut. Hon är anställd vid Norra Stockholms Psykiatri där hon under ett tiotal år arbetat med utredning och behandling av vuxna med ADHD och autismspektrumtillstånd och med personer med utvecklingsstörning med allvarliga beteendeproblem. Hon arbetar idag i KOGNUS utbildningsprojekt för baspersonal. Under 11 år arbetade hon i huvudsak med vuxna och barn med tvångssyndrom och skrev sin avhandling i ämnet. Hon har också skrivit en lärobok om tvångssyndrom: Tvångssyndrom/OCD. Nycklar på bordet (Studentlitteratur, 2010). Susanne bor i Stockholm.


 • Kerstin Edberg

  Kerstin bor i Stockholm och hon är utbildad handledare inom autismspektrumområdet. Hon har arbetat som kursledare i projekt Kartläggning och Validering Aspergers syndrom i Botkyrka kommun. Kerstin har under många år varit kontaktperson i projekt Empowerment  inom Autism- och Aspergerförbundet.


 • Barbro Emilsson

  Barbro som bor i Örebro är leg psykolog med specialistbehörighet inom handikappområdet och hon har under många år arbetat inom vuxenhabiliteringen i ett specialistteam för vuxna med autismspektrumtillstånd. Barbro har varit ansvarig för en utbildning om autismspektrum 30 och 60 högskolepoäng vid Örebro Universitet. Barbro har lång erfarenhet av stödsamtal med personer med Aspergers syndrom.


 • Madde Ericsson

  Madde bor i Norrköping och hon är skribent och krönikör och arbetar som föreläsare inom autismområdet. Madde har Aspergers syndrom och ger ett inifrånperspektiv på sitt funktionshinder inom autismspektrum.


 • Marie-Louise Franke

  Marie-Louise bor i Österfärnebo och har tidigare arbetat som pedagog inom den särskilda vuxenutbildningen för personer med utvecklingsstörning. Hon är utbildad handledare med högskole- och universitetsstudier i specialpedagogik. Numera fördelas tiden mellan att arbeta som pedagogisk handledare inom tränings- och gymnasiesärskolan och i eget företag med handledning, föreläsning och utbildning för personal i verksamheter inom vård-, skola och omsorg. Marie-Louise är förälder till en vuxen dotter med autism och utvecklingsstörning.


 • Gunilla Gerland

  Gunilla bor i Stockholm och hon arbetar tvärfackligt med autism och Aspergers syndrom i konsultation och handledning. Gunilla har skrivit flera böcker i ämnet autism. Den mest kända är den självbiografiska En riktig människa som är översatt till nio språk. De senaste är: Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen (2010), Hjälpmedelsboken – från grundskolan till gymnasiet (2014). Gunilla är  också medförfattare till: Barn som väcker funderingar – att förstå och hjälp förskolebarn med en annorlunda utveckling (2010).


 • Kenth Hedevåg

  Kenth bor i Kungälv och han har lång bakgrund som pedagog i ett neuropsykiatriskt utredningsteam och som pedagogisk handledare i ett kommunalt stödteam. Han arbetar idag med utbildningar och föreläsningar och han har ett nära samarbete med några skolor på grundskole-och gymnasienivå. Kenth har utarbetat Trippel-Kommunikation som är ett datorprogram för att utveckla kommunikation, samspel och föreställningsförmåga.


 • Catharina Lennerling

  Catharina är specialpedagog och hon bor och arbetar i Halmstad kommun med pedagogisk handledning inom förskolan och grundskolan. Hon arbetar också för Utbildningscenter Autism på deras grundutbildningar i ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till barn, ungdomar och vuxna med autism. Catharina har tidigare arbetat som lärare på en skola för barn och ungdomar med funktionshinder inom autismspektrum.


 • Lena Nilsson

  Lena Nilsson bor i Vingåker och hon är pedagogisk konsult med lång erfarenhet av möten med personer med autismspektrumtillstånd i både skola, boende och i familj. Lena arbetar med utbildning, föreläsningar och handledning för personalgrupper i olika verksamheter. Lena är också kursledare och konsult för Utbildningscenter Autism som ägs och drivs av Autism-och Aspergerförbundet.


 • Lena Nylander

  Lena är med. dr. och vuxenpsykiater med 35 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Hon bor i Lund och har arbetat med vuxna med autismspektrumtillstånd inom ramen för psykiatrin sedan mitten av 1990-talet och sedan några år också inom vuxenhabilitering. Lena har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin. Hon är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Lena har en son som har autism och utvecklingsstörning.


 • Anna Sjölund

  Anna  bor i Vendelsö utanför Stockholm. Hon är beteendevetare, handledare i socialt arbete och har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Anna har arbetat med personer med autism och närliggande funktionsskillnader sedan 1989. Hon arbetade tidigare som handledare, ombudsman och projektledare inom Autism- och Aspergerförbundet. Hon har skrivit boken Vardagsstöd  och är medförfattare till böckerna Boendestödsboken, VardagskompassenSkolkompassen och Motiverande samtal vid autism och adhd. Anna är också en av utvecklarna av appen ResLedaren. 


 • Hanna Virhammar

  Hanna Virhammar är IKT-pedagog på Infoteket om funktionshinder, Landstinget i Uppsala län. Hon arbetar även som handledare och föreläsare. Hanna har erfarenhet av att arbeta som gymnasielärare i biologi och naturkunskap på Lundellska skolans Asperger/AST enhet.