fb

Tillgänglig lärmiljö i förskolan, för barn som väcker funderingar – Ulrika Aspeflo (Kungsholmens fsk)

Allmän information

Denna sida visar information och material relaterat till en inspelad föreläsning med Ulrika Aspeflo som riktar sig till alla som arbetar på förskola såsom förskollelärare, barnskötare, speciallärare/specialpedagoger samt rektorer/verksamhetschefer.

Uppspelning

Föreläsningen är indelad i tre delar om cirka en timme var. De bör ses i rätt turordning. Detta kan ske vid ett samlat tillfälle eller vid flera separata på varandra följande tillfällen. Observera att inspelningarna ej kan laddas ned utan endast strömmas direkt via lösenordsskyddad länk nedan.

Pausa, se nästa del och se om igen

Det går bra att pausa en video och fortsätta därifrån vid annat tillfälle. Notera då manuellt den tidpunkt ni pausar vid, och starta sedan på nytt från den punkten nästa gång.

Det går även bra att se om materialet flera gånger under hela den licensperiod ni avtalat med Pedagogiskt Perspektiv.

Länk till videomaterial

Ulrika Aspeflo – Tillgänglig lärmiljö i förskolan, för barn som väcker funderingar – Del 1

Ulrika Aspeflo – Tillgänglig lärmiljö i förskolan, för barn som väcker funderingar – Del 2

Ulrika Aspeflo – Tillgänglig lärmiljö i förskolan, för barn som väcker funderingar – Del 3

Teknisk Support

Vid frågor av teknisk natur relaterat till uppspelning av materialet kan ni kontakta teknisksupport@pedagogisktperspektiv.se

Om föreläsaren

Ulrika Aspeflo är logoped men har också arbetat som specialpedagog och speciallärare samt på barnhabilitering. Hon har medverkat i NPF- podden, som kursledare för Utbildningscenter Autism samt är författare till fem böcker, bl a Barn som väcker funderingar, Aspeflo om autism, Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism, För alla i skolan och I Relation till Lärande.