fb

Material för konferens i Malmö 1/12

Nya perspektiv på Autism

Datum: 1:a december 2023

Schema

9:00-10:15 Autism and the predictive brain: absolute thinking in a relative world med Peter VermeulenObservera att föreläsningen hålls på engelska.

10:15-10:45 Fika

10:45-11:30 Forts. Autism and the predictive brain: absolute thinking in a relative world med Peter VermeulenObservera att föreläsningen hålls på engelska.

11:30–11:45 Frågestund med Peter 

11:45-12:45 Lunch

12:45–13:20 Interoception – känsloreglering, välbefinnande och psykisk hälsa med Gunilla Gerland

13:20-14:15 Meningsfulla relationer och relationer som meningsskapare – PERMA-modellen ur ett relationellt perspektiv med Therese Waldenborg

14:15-14:45 Fika

14:45-15:45 Forts. Meningsfulla relationer och relationer som meningsskapare – PERMA-modellen ur ett relationellt perspektiv med Therese Waldenborg

15:45-16:00 Frågestund med Gunilla och Therese

Inbjudan och mer information om föreläsningarna finner du här.

Åhörarkopior

Peter Vermeulen – Autism and the predictive brain

Gunilla Gerland – Interoception

Therese Waldenborg – Meningsfulla relationer och relationer som meningsskapare

Nåkkve Balldin – Inspelning och PPT kommer skickas direkt till samtliga deltagare senare (datum ej klart).

Utvärdering

Vi är tacksamma om ni vill fylla i vår korta utvärdering efter konferensen.

Utvärderingen finner ni här.