Föreläsningar med Gunilla Gerland och Nåkkve Balldin

Måndag 15 mars 9.00–16.00 Arbeta med autismspektrumtillstånd  – Hantverket och den professionella rollen med Gunilla Gerland

 

Tisdag 16 mars 9.00–16.00 Annorlunda vägar skapa förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg med Nåkkve Balldin

Göteborg

Gunilla tar bla upp:

Hur gör du för att ligga steget före i stället för steget efter? Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla teori till praktik i två steg som ökar din professionalitet på området:

1. Koppla teori till förståelse: Vilka konsekvenser får symptomen för individen?

2. Koppla förstelse till praktik: Hur kan du förebygga, stödja och anpassa?

Under föreläsningen får du både en mängd praktiska exempel som är lätta att förstå och känna igen och praktiska tips om hur du kan arbeta.

 

Nåkkve tar bla upp:

Många av de personer som vi möter har bristande kommunikativa förmågor och samspelssvårigheter och/eller svårigheter att behålla uppmärksamhet och fokus i samtal. Vi måste anpassa vårt sättatt möta och samtala och skapa förutsättningar för ett bra möte och samtalsklimat. I den här föreläsningen delger Nåkkve sina erfarenheter av hur anpassningar i bemötande, samtalstekniker, platser och former för samtal kan bidra till detta. Exempel kopplas till fallbeskrivningar. Innehållet i föreläsningen utgår från autismspektrumtillstånd och ADHD men kan också gälla för personer med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Målgrupp: Föreläsningarna riktar sig till alla som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd.

Kostnad per föreläsning: Personal: 1 400 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Kostnad för båda föreläsningarna: Personal: 2 200 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 1200 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Lokal: Hotell Kusten i Göteborg

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Gunilla Gerland har lång erfarenhet av att arbeta tvärfackligt med autism och Aspergers syndrom i konsultation och handledning. Gunilla har skrivit flera böcker i ämnet autism.

 

Nåkkve Balldin
Foto: Aline Lessner

Nåkkve Balldin är socionom, med lång erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika sorts verksamheter. Nåkkve har också lång erfarenhet av behandlingsarbete i familjer där det finns neuropsykiatriska diagnoser. Nåkkve arbetar nu med råd och stöd till individer och familjer samt som utbildare, föreläsare och handledare.

 

Välj ett alternativ