Onlineföreläsning med Ulrika Aspeflo

Att organisera för en tillgänglig lärmiljö för elever med NPF i grundskolan

Fredag 23 April 2021 8.30 - 12.00, Online Webinar

Ur innehållet: Hur kan vi praktiskt arbeta med att skapa relation och bygga förtroende mellan elever och oss? Har vi en flexibel skolorganisation som kan möta alla elever på skolan utifrån sina förutsättningar?

På alla skolor har vi elever som utmanar oss på olika sätt, vilket gör att det ibland upplevs svårt att få till en bra undervisningssituation för alla elever på skolan. Vilka elever pratar vi om? Hur kan vi praktiskt arbeta med att skapa relation och bygga förtroende mellan dessa elever och oss? Hur gör vi för att kunna undervisa dessa elever? Har vi en flexibel skolorganisation som kan möta alla elever på skolan?

Efter att ha arbetat i över 30 år med elever med NPF och de senaste 10 åren arbetat på olika skolor, ger Ulrika en mängd konkreta exempel på kommunikationsstödjande undervisning. Hon beskriver även olika sätt att organisera skolverksamheten för att möta alla elever utifrån sina förutsättningar.

Målgrupp

Alla pedagoger som arbetar inom grundskolan; lärare, fritidspedagoger, resurspedagoger, specialpedagoger/speciallärare samt rektorer.

Kostnad

860 kr exkl. moms. 100 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga: 500 kr inkl. moms.

Typ av Evenemang

Föreläsningen arrangeras i form av ett s.k. webinar via videoplattformen Zoom. Föreläsningen sker alltså online via video. Läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom webinar.

Tid

23/4 08.30 – 12.00. Anslut gärna till webbinariet 10 min före start.

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Ulrika Aspeflo är logoped men har också arbetat som specialpedagog och speciallärare samt på barnhabilitering. Hon har medverkat i NPF- podden, som kursledare för Utbildningscenter Autism samt är författare till fem böcker, bl a Barn som väcker funderingar, Aspeflo om autism, Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism, För alla i skolan och I Relation till Lärande.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem