Föreläsning med Barbro Emilsson

Att samtala och skapa kontakt med ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska tillstånd (autism, Aspergers syndrom, ADHD)

Tisdag 13 April 2021 13.00 - 16.00, Stockholm

Föreläsningen inleds med en teoretisk genomgång av autismspektrumtillstånd (AST) och andra neuropsykiatriska tillstånd. Därefter kommer följande att tas upp: Olika slags samtal. Hur förbereds mötet med personen? Hur kan ett samtal läggas upp? Vad är bra att tänka på för att mötet ska vara respektfullt och meningsfullt?

Många ungdomar och vuxna med AST eller andra neuropsykiatriska tillstånd uttrycker en önskan om att få samtala enskilt med någon. De har tankar och funderingar kring sig själva och funktionsnedsättningen, frågor om det som händer i vardagen och varför olika situationer uppstår. Ibland handlar det om att vilja träffa en person med kunskap och förståelse som är tillgänglig för samtal i vardagen. Ibland handlar det om att vilja träffa någon att samtala med som finns utanför vardagen t.ex. en psykolog. Många som lever ensamma uttrycker behov av detta. Ibland möter vi personer på jobbet, i olika föreningar och organisationer, inom idrotten, i kyrkan eller på andra platser som kan uppvisa en bild, som påminner om ett neuropsykiatriskt tillstånd men kanske inte uppfyller kriterierna tillräckligt för att få en diagnos. Även dessa personer behöver bemötas på ett respektfullt och rätt sätt.

Föreläsaren berättar utifrån egna erfarenheter med många praktiska exempel från sin verksamhet.

Målgrupp: Föreläsningen vänder sig till alla som kommer i kontakt med ungdomar och vuxna med Aspergers syndrom/högfungerande autism eller andra neuropsykiatriska tillstånd.

Kostnad: Personal: 990 kr exkl. moms. 100 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 500 kr inkl. moms.

Kaffepaus ingår.

Lokal: Bolinders Kafé & Konferens, Stockholm

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Barbro Emilsson är leg. psykolog med specialistkompetens inom området funktionshinder. Hon har arbetat i Team Autism inom Örebro läns landsting i 15 år, föreläst vid olika kurser på Örebro universitet samt under många år arbetat som kursledare på Autism-och Aspergerförbundets kurser. Barbro arbetar nu i egen regi.