Föreläsning med Marie-Louise Franke

Autism och intellektuell funktionsnedsättning

Torsdag 22 April 2021 9.00 - 16.00, Gävle

Hur kan vi skapa en sammanhängande förståelse i dagen, som ökar förutsättningarna för en meningsfull och hanterbar vardag?

Vad är förutsättningar för en begriplig, hanterbar och meningsfull vardag utifrån autism och intellektuell funktionsnedsättning?

Vad är viktiga faktorer för att främja hälsa och förebygga stressrelaterad ohälsa, som ofta kan visa sig som problemskapande situationer i mötet med personer inom dessa diagnoser.

Den här föreläsningen söker svar på dessa frågor. Utifrån en praktiskt pedagogisk ram av anpassningar,hjälpmedel,rutiner,meningsfullhet, energibalans och förtroendeskapande stöd ges många praktiska och pedagogiska exempel tagna ur verkligheten.

Målgrupp: Personal inom särskola, gymnasiesärskola, gruppbostäder, daglig verksamhet, habilitering, m.fl. Anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och autism.

Kostnad: Personal: 1 400 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Lokal: CentralTeatern/Folkets Hus, Gävle.

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Marie Louise Franke

Marie-Louise Franke är utbildad handledare med specialpedagogiska universitetsstudier. Hon har under fler år arbetat som pedagog och handledare inom grund- och gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen för personer med intellektuell funktionsnedsättningar. Numera arbetar Marie-Louise i egen regi med handledning, föreläsningar och utbildning för personal i verksamheter inom vård, skola och omsorg. Hon är också kursansvarig för några av kurserna på stödpedagogutbildningen inom yrkeshögskolan. Marie-Louise är också förälder till en vuxen dotter med autism och intellektuell funktionsnedsättning.