I samarbete med Pavus Utbildning. Föreläsning med Peter Vermeulen

Autism och psykisk hälsa – Seminarieserie via Zoom

Första tillfälle Måndag 30 November 2020 15:00 - 17:00, Online Webinar

Seminarierna hålls på engelska och livesänds kl 15–17, svensk tid. De kan inte ses i efterhand. Det går inte att boka endast ett av seminarierna. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor till Peter Vermeulen och det möjliggörs genom Zooms inbyggda funktion för Q&A (frågor och svar).

Har du frågor om seminariet? Läs gärna bland vanliga frågor eller kontakta oss på info@pedagogisktperspektiv.se.

Föreläsning 1. Måndag 30/11

– Autism: Absolute Thinking in a Relative World. Context Blindness 2.0

Vår förståelse av den autistiska hjärnan behöver uppdateras. Hjärnan kan inte längre liknas vid en processor i en dator. Vi vet idag att eftersom omvärlden är föränderlig, komplex och tvetydig är hjärnan intuitiv. För att göra smarta gissningar har den utvecklat en känslighet för sammanhang och använder dessa för att förutsäga och tolka omgivningen. Men hur blir det om din hjärna inte är så bra på sammanhang? Om din hjärna arbetar med ett absolut tänkande.

En autistisk hjärna är sammanhangsblind vilket gör världen mer förvirrande, hotfull och svårare att förutsäga för människor med autism. I föreläsningen presenteras praktiska exempel på vilka konsekvenser detta får för hur vi bör hjälpa människor med autism – och varför en del av det vi idag gör för personer med autism, i t ex skola och omsorg, kan vara kontraproduktivt.

Nedladdningsbart Material

OH Del 1 Autism and the predictive mind. Context blindness 2.0 (PDF) | OH Del 1 Utskriftsformat 6 bilder per sida

 

Föreläsning 2. Måndag 7/12

– Are Sensory Issues in Autism Sensory?

Hjärnan upplever inte bara världen, den förutsäger världen och använder information från sina sinnen för att kontrollera om det stämmer. Sinnena ger inte bara intryck, de ger feedback. På senare år har perceptionsstörningar – överbelastning av sinnesintryck och hyperkänslighet – kommit i fokus vid autism. Vi försöker ofta hjälpa genom att skärma av intryck. När vi nu vet genom forskning att hjärnan också använder sinnena för att förutsäga intryck och sedan för att kolla av sina förutsägelser kan vi inte längre se perceptionsstörningar som att de endast har med sinnesintryck att göra. Gör vi det kan vi bidra till den oförutsägbarhet och osäkerhet som överbelastar sinnena. Vi måste förändra vårt sätt att arbeta med detta för människor med autism.

Nedladdningsbart Material

OH Del 2 Autism and sensory issues (PDF) | OH Del 2 Utskriftsformat 6 bilder per sida

 

Föreläsning 3. Måndag 14/12

– Autism and happiness: from neurodiversity to neuroharmony.

När vi pratar om hur annorlunda autism är och vilka svårigheterna är glömmer vi att de faktiskt har det mesta gemensamt med andra människor, inte minst när det kommer till glädje och lycka. Att skapa acceptans för funktionsvariationer är ett bra första steg, men det lägger samtidigt tonvikten på just olikheter. Det kan bara vara början på vägen mot välbefinnande för individer med autism. Nu måste vi fokusera på det som människor med autism har gemensamt med resten mänskligheten: att söka lycka och välbefinnande.

De fåtal gånger studier som utvärderar insatser mäter emotionellt välmående, fokuserar man dessvärre bara på ”bristande livskvalitet”. Det är dags att göra en U-sväng och förstå att personer med autism har behov av både sådant som ger tillfällig glädje (hedonic happiness) och av ett långsiktigt välbefinnande byggt på meningsfullhet (eudemonic happiness). Vi behöver reflektera över hur våra insatser kan främja detta.

Nedladdningsbart Material

OH Del 3 Autism happiness from neurodiversity to neuroharmony (PDF) | OH Del 3 Utskriftsformat 6 bilder per sida

 

Övrigt nedladdningsbart Material

Reference list Peter Vermeulen

Autism in Context - Peter Vermeulen

Kostnad

Kostnad för hela seminarie-serien

BOKA TIDIGAST RABATT före 31/8 2020: 800 SEK exkl. moms (1000 SEK inkl moms)

BOKA TIDIGT RABATT före 16/10 2020: 1000 SEK exkl. moms (1250 SEK inkl moms)

ORDINARIE PRIS 17/10 – 25/11 2020: 1200 SEK exkl. moms (1500 SEK inkl moms)

Plats & Tid

Online-seminarium via mötestjänsten Zoom. Se vanliga frågor för mer information om hur det går till att delta i webinar.

Zoom-inloggning via skickad länk är 15.00 vid varje tillfälle. Peter Vermuelen kommer att börja föreläsningen klockan 15.15 och föreläsningen inklusive frågestunden slutar klockan 17.00. Se till att koppla upp dig och kom i ordning på utsatt tid.

Anmälan

Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i inkommande ordning. Bekräftelse skickas med e-post. Det går bra att anmäla fram till 25/11. Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan.

OBS! Ange korrekt fakturaadress. Om fakturaadressen inte är korrekt registreras inte anmälan. Vi skickar E-faktura till offentlig sektor och ni måste ange OPERATÖR/GLN-kod eller PEPPOL-id.

 

Peter Vermeulen

Peter Vermeulen har arbetat med autism i över 30 år i Belgien och är en mycket uppskattad föreläsare internationellt. Han har skrivit över 15 böcker, flera av dem översatta till tio språk. Peter pratar en lättförståelig engelska och föreläser med både värme och humor.

 

 

 

GÅR TYVÄRR INTE ATT ANMÄLA TILL DET HÄR EVENEMANGET LÄNGRE!

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem