Onlineföreläsning med Nåkkve Balldin

Autism och ADHD

Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg

Måndag 11 Oktober 2021 9:45 - 15:30, Online Webinar

OBS! Det ingår också en extra bonuslänk att ta del av föreläsningen samt möjlighet att se om den fram till 31 oktober 2021.

Observera att föreläsningen endast ges i digital form via plattformen Zoom.

Ur innehållet: Vi måste anpassa vårt sätt att möta och samtala och skapa förutsättningar för ett bra möte och samtalsklimat. I den här föreläsningen delger föreläsaren sina erfarenheter av hur anpassningar i bemötande, samtalstekniker, platser och former för samtal kan bidra till detta. Exempel kopplas till fallbeskrivningar. Innehållet i den här föreläsningen utgår från autismspektrumtillstånd och ADHD men kan också gälla för personer med andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Många av de personer som vi möter har bristande kommunikativa förmågor och samspelssvårigheter och/eller svårigheter att behålla uppmärksamhet och fokus i samtal. Föreläsningen tar bland annat upp:

• En genomgång av hur olika kognitiva och affektiva funktioner påverkar förmågor i samtal och möten.
• Vem möter jag? Om kartläggning av individuella förutsättningar för samtal.
• Sammanhangsmarkeringens betydelse för möten – Vem är du? Vem är jag? Vad ska vi göra? Varför ska vi göra det? Vad är egenvinsten med det?
• Var och hur sker bästa mötet? Om samtalstekniker, strukturer och former för samtal.
• Tala är silver – visualisera är guld! Om visuella hjälpmedel som ökar möjligheterna att nå fram med och få information och många exempel ges på användningen av visualisering i samtal.
• Hur kan vi arbeta med stressreducering och strategier för problemlösning?
• Vad skapar motivation och hur kan samtal bidra till ökad känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet?

Målgrupp

Personal (inom kommunal, privat eller landstingsverksamhet) som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med autism, utvecklingsstörning eller Aspergers syndrom. Chefer i nämnda verksamheter. Personer med autismspektrumtillstånd. Anhöriga/närstående.

Se utbildningen när ni vill

Ni får en extra bonuslänk och kan ta del av föreläsningen samt se den flera gånger fram till söndag 31 oktober 2021.

Kostnad

Personal: 1300 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innanföreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Typ av Evenemang

Föreläsningen arrangeras i form av ett s.k. webinar via videoplattformen Zoom. Föreläsningen sker alltså online via video. Läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom webinar.

Tid

Måndag 11 Oktober 2021 9:45 – 15:30. Anslut gärna till webbinariet 10 min före start. Om ni inte kan se föreläsningen den 11/10 kontakta oss för extra bonuslänk och ni kan ta del av föreläsningen samt se den flera gånger fram till 31  oktober 2021. Alla som deltar den 11 oktober får också tillgång till bonuslänken t o m 31 oktober 2021.

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Nåkkve Balldin, Socionom
Nåkkve Balldin
Foto: Aline Lessner
Nåkkve Balldin är socionom, med lång erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika sorts verksamheter. Nåkkve har också lång erfarenhet av behandlingsarbete i familjer där det finns neuropsykiatriska diagnoser. Nåkkve arbetar nu med råd och stöd till individer och familjer samt som utbildare, föreläsare och handledare.