Föreläsning med Susanne Bejerot

Tvångssyndrom / OCD

Torsdag 14 September 2023, 9:00 - 16:00 i Gävle

Susanne Bejerot
Susanne Bejerot. Fotograf: Håkan Risberg

Innehåll

Deltagarna får en grundlig genomgång av ämnet tvångssyndrom hos barn, ungdomar och vuxna och dess relevans vid autismspektrumtillstånd, tics och personlighetsstörningar. Dagen berör teman som: Vad är tvångssyndrom? Vad orsakar tvångssyndrom? Hur går en utredning till? Tvång och ritualer vid utvecklingsstörning, förhållningssätt, KBT-metoder och kort om medicinska behandlingsmetoder.

Målgrupp

Personal inom socialtjänst, vuxenpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, verksamheter med mellanvårdsstöd, HVB-hem, skola, gruppbostäder, daglig verksamhet m.fl. Personer med neuropsykiatriska diagnoser och deras anhöriga.

Föreläsare

Susanne Bejerot är psykiater, KBT-psykoterapeut och professor vid Örebro Universitet. Hon har främst arbetat med patienter med OCD, ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Hennes nuvarandeforskning handlar främst om PANS och PANDAS samt påverkan av in-flammation på psykisk sjukdom. Hon har författat tre böcker: en lärobok om OCD, en rimbok om psykiatrisk diagnostik och en bok om hur man arbetar som boendestödjare med personer med autism (tillsammans med Anna Sjölund). Hon har också (tillsammans med Eva Björnstjerna) författat ALMA behandlingsmanual och arbetsbok för gruppbehandling av vuxna med autism, Hogrefe psykologiförlaget 2019. Hon har också medverkat i den svenska standardiseringen av ADOS och tagit fram samt översatt flerabedömarinstrument för psykiatriskt bruk.

Kostnad

Personal: 1700 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 900 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Lokal

Musikens hus i Gävle.

Anmälan

Vi tar endast emot anmälan via hemsidan. Anmäl er genom att klicka ”Anmäl dig”-knappen nedan och fyll i och skicka in formuläret som dyker upp på nästa sida.