Utbildning med Susanne Bejerot

ALMA (The Autism Quality of Life CBT Method for Adults)

Fredag 15 Oktober 2021 9:00-16:00, Online Webinar | Fredag 26 November 2021 9:00-16:00, Online Webinar

Denna utbildning är riktad till dig som vill arbeta psykoterapeutiskt och pedagogiskt med ungdomar (över 16 år) och vuxna med autismspektrumtillstånd.

ALMA (The Autism Quality of Life CBT Method for Adults) är en vetenskapligt utvärderad gruppbehandling som omfattar 37 veckovisa behandlingssessioner anpassade för 6 till 9 deltagare med autism. ALMA baseras på en KBT-modell med omfattande pedagogiska inslag. Behandlingen liknar en kurs och avser främst att förbättra deltagarnas livskvalitet. Deltagarna medverkar aktivt i behandlingen, bland annat genom arbete med individuella mål och verktyg för att förstå socialt samspel, samt öka både självförståelse och självacceptans.

En vetenskaplig studie har visat att metoden ger deltagarna med autism en förbättrad livskvalitet och förbättrar deras mående.

Läs mer om ALMA på Hogrefe Psykologiförlaget: https://hogrefe.se/klinisk-psykologi/alma/

ALMA-materialet

ALMA-materialet består av en manual för gruppledare och en arbetsbok för deltagare med autism. Manualen för gruppledare inleds med ett kapitel om autism, dess uppkomst och diagnostik.

De 37 behandlingssessionerna har en tydlig agenda och ett väldefinierat syfte, och genomförandet av sessionerna följer en tydlig struktur. För varje session ges både en teoretisk bakgrund, praktiska exempel från vardagen, samt för temat lämpliga övningar. Den höga detaljnivån i manualen gör att behov av ytterligare handledning minimeras, manualen i sig fungerar som en sorts ”handledare”. Arbetsboken ingår i kursavgiften.

Kursinnehåll:

Dag 1

– Vad som kännetecknar gruppen vuxna med normalbegåvning och autismspektrumtillstånd
– Psykiatrisk samsjuklighet och funktionsnedsättningar
– ALMA-materialet introduceras
– Hur ALMA sessionerna är upplagda
– Fallgropar, och hur dessa kan undvikas
– Gruppindelning/hemuppgift inför dag 2 (4 – 6 personer per grupp)

Dag 2

– Diskussion om hemuppgiften, frågor och svar
– Vi genomför en behandlingssession
– Gruppövningar utifrån manualen
– Återsamling med diskussion

Målgrupp

Utbildningen om ALMA är öppen för alla som är yrkesmässigt intresserade av fältet och arbetar med personer med autism över 16 år. De som söker bör helst vara minst två från samma arbetsplats och ha grundläggande kunskap och erfarenhet av autism och åtminstone den ena ska också ha en grundläggande utbildning i KBT (steg 1).

Max 24 deltagare.

Typ av Evenemang

Föreläsningen arrangeras i form av ett s.k. webinar via videoplattformen Zoom. Föreläsningen sker alltså online via video. Läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom webinar.

Tid

Zoom-inloggning via skickad länk är 08.50. Susanne Bejerot kommer att börja utbildningen klockan 09.00 och slutar klockan 16.00. Se till att koppla upp dig och kom i ordning på utsatt tid.

Kostnad

3 600 kr exkl. moms per person. ALMA arbetsboken ingår. Manualen köper du inför kursstart (med 15% rabatt) från Hogrefe Psykologiförlaget i Sverige. Mer information skickas till de som söker utbildningen.

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. OBS! Begränsat antal platser.

Susanne Bejerot
Susanne Bejerot. Foto: Johan Strindberg

Susanne Bejerot är psykiater, KBT-psykoterapeut och professor vid Örebro Universitet. Hon har främst arbetat med patienter med OCD, ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Hennes nuvarandeforskning handlar främst om PANS och PANDAS samt påverkan av inflammation på psykisk sjukdom. Hon har författat tre böcker: en lärobok om OCD, en rimbok om psykiatrisk diagnostik och en bok om hur man arbetar som boendestödjare med personer med autism (tillsammans med Anna Sjölund). Hon har också (tillsammans med Eva Björnstjerna) författat ALMA behandlingsmanual och arbetsbok för gruppbehandling av vuxna med autism, Hogrefe psykologiförlaget 2019. Hon har också medverkat i den svenska standardiseringen av ADOS och tagit fram samt översatt flerabedömarinstrument för psykiatriskt bruk.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem