Föreläsning med Ross Greene

Collaborative & Proactive Solutions (CPS)

Torsdag 13 augusti och fredag 14 augusti 2020 9.00 - 16.00, Stockholm

13 augusti är en grundläggande föreläsning om CPS (inga förkunskaper krävs). 14 augusti är en fördjupande föreläsning om CPS för de som varit med på föreläsningen den 13 augusti eller på Ross Greenes tidigare föreläsningar i Sverige.

CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden. Ross Greene har utvecklat förhållningssättet under sina mer än 25 år långa erfarenhet av bedömning, behandling och forskning när det gäller barn och ungdomar med problematiska beteenden hemma i familjen och i till exempel skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor.

CPS utgår från att barn gör så gott de kan och att problematiska beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera vardagens utmaningar. I den här föreläsningen presenteras grunderna i CPS både när det gäller teoretiskt synsätt och praktisk användning. I den här föreläsningen ger Ross Greene först en fördjupad kunskap om identifiering och bedömning av bristande kognitiva förmågor och omgivningsmässiga olösta problem. Med hjälp av många praktiska videoexempel beskriver han sedan hur CPS kan användas för att den vuxne och barnet tillsammans ska finna fungerande lösningar på olösta problem i barnets vardag.

Läs mer om the Collaborative & Proactive Solutions på www.livesinthebalance.org och läs en artikel (nr 12) om CPS på www.pedagogisktperspektiv.se/artiklar.

Föreläsningen är på engelska.

Lokal: Finlandshuset Konferens i Stockholm

Kostnad 13-14/8: 3 800 kr exkl. moms per person. OBS! Anmälan före den 15 maj 2020 ger 600 kr rabatt per person

Kostnad 13/8 eller 14/8: 2 200 kr exkl. moms per person. OBS! Anmälan före den 15 maj 2020 ger 300 kr rabatt per person

Lunch och fika fm och em ingår

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via hemsidan www.pedagogisktperspektiv.se eller e-post info@pedagogisktperspektiv.se.

Sista anmälningsdatum är 6/8.

Ross W. Greene, PhD, bor i Portland (Maine) i USA där han arbetar med be- dömning och behandling av barn och ungdomar med problematiska beteenden i skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårds- skolor. Han arbetade tidigare under 20 år vid Harvard Medical School och han är grundare av organisationen Lives in the Balance. Han är också verk- sam vid Psykologiska institutionen vid Virginia Tech och University of Tech- nology i Sydney, Australien. Ross Greene har skrivit böckerna Explosiva barn (2003, reviderad 2014), Vilse i skolan (2009, reviderad 2014), Hitta rätt (2017) och Att växa tillsammans (2017) samt flera publicerade vetenskapliga artiklar om CPS.

Välj ett alternativ


Anmäl dig