Föreläsning med Ross W. Greene

Collaborative & Proactive Solutions (CPS)

Torsdag 12 augusti och fredag 13 augusti 2021 9.45 - 15:30, Online Webinar

Observera att föreläsningen endast ges i digital form via plattformen Zoom.

12 augusti är en grundläggande föreläsning om CPS (inga förkunskaper krävs). 13 augusti är en fördjupande föreläsning om CPS för de som varit med på föreläsningen den 12 augusti eller på Ross Greenes tidigare föreläsningar i Sverige.

CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden. Ross Greene har utvecklat förhållningssättet under sina mer än 25 år långa erfarenhet av bedömning, behandling och forskning när det gäller barn och ungdomar med problematiska beteenden hemma i familjen och i till exempel skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor.

CPS utgår från att barn gör så gott de kan och att problematiska beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera vardagens utmaningar. I den här föreläsningen presenteras grunderna i CPS både när det gäller teoretiskt synsätt och praktisk användning. I den här föreläsningen ger Ross Greene först en fördjupad kunskap om identifiering och bedömning av bristande kognitiva förmågor och omgivningsmässiga olösta problem. Med hjälp av många praktiska videoexempel beskriver han sedan hur CPS kan användas för att den vuxne och barnet tillsammans ska finna fungerande lösningar på olösta problem i barnets vardag.

Läs mer om the Collaborative & Proactive Solutions på www.livesinthebalance.org och läs en artikel (nr 12) om CPS på www.pedagogisktperspektiv.se/artiklar.

Föreläsningen är på engelska.

Typ av Evenemang

Föreläsningen arrangeras i form av ett s.k. webinar via videoplattformen Zoom. Föreläsningen sker alltså endast online via video. Läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom webinar.

Tid

Zoom-inloggning via skickad länk är 09.35 dag 1 och 09.40 dag 2. Dr. Greene kommer att börja utbildningen klockan 09.45 och slutar klockan 15.30 de båda dagarna. Se till att koppla upp dig och kom i ordning på utsatt tid.

Kostnad 12-13/8

3 900 kr exkl. moms per person.

Anmälan före den 15 maj 2021 ger 1000 kr rabatt per person

Anmälan före den 28 juni 2021 ger 600 kr rabatt per person

Kostnad 12/8 eller 13/8

2 000 kr exkl. moms per person.

Anmälan före den 15 maj 2021 ger 500 kr rabatt per person

Anmälan före den 28 juni 2021 ger 300 kr rabatt per person

Anmälan:

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via hemsidan www.pedagogisktperspektiv.se eller e-post info@pedagogisktperspektiv.se. Om du anmäler en grupp ber vi dig observera att vi behöver få in samtliga deltagares e-postadresser för att kunna skicka ut information om hur man deltar i onlineutbildningen.

Efter genomförd anmälan får du först en bekräftelse till din e-post. Närmare datumet för föreläsningen kommer du sedan få email med mer information för att delta i webbinariet.

Sista anmälningsdatum är 11/8.

Ross W. Greene, PhD, bor i Portland (Maine) i USA där han arbetar med bedömning och behandling av barn och ungdomar med problematiska beteenden i skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor. Han arbetade tidigare under 20 år vid Harvard Medical School och han är grundare av organisationen Lives in the Balance. Han är också verksam vid Psykologiska institutionen vid Virginia Tech och University of Technology i Sydney, Australien. Ross Greene har skrivit böckerna Explosiva barn (2003, reviderad 2014), Vilse i skolan (2009, reviderad 2014), Hitta rätt (2017) och Att växa tillsammans (2017) samt flera publicerade vetenskapliga artiklar om CPS.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem