NYHET! Onlineutbildning med Ross W. Greene

Collaborative & Proactive Solutions (CPS) – Webinar

Torsdag 13 augusti och fredag 14 augusti 2020 9.45 - 15:30, Online Webinar

För första gången och p.g.a. pandemin ger vi utbildningen om Collaborative & Proactive Solutions (CPS) via Zoom. Välj att gå en eller båda dagarna. Föreläsningarna är praktiskt upplagda med många videoexempel och frågestund (Q & A) och ger en fördjupande kunskap om den evidensbaserade CPS-modellen.

13 augusti är en grundläggande föreläsning om CPS (inga förkunskaper krävs). 14 augusti är en fördjupande föreläsning om CPS för de som varit med på föreläsningen den 13 augusti eller på Ross Greenes tidigare föreläsningar i Sverige.

CPS är ett samarbetsbaserat förhållningssätt till barn och ungdomar med problemskapande beteenden. Ross Greene har utvecklat förhållningssättet under sina mer än 25 år långa erfarenhet av bedömning, behandling och forskning när det gäller barn och ungdomar med problematiska beteenden hemma i familjen och i till exempel skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor.

CPS utgår från att barn gör så gott de kan och att problematiska beteenden är ett resultat av brister i de kognitiva förmågor som barnet behöver för att hantera vardagens utmaningar. I den här föreläsningen presenteras grunderna i CPS både när det gäller teoretiskt synsätt och praktisk användning. I den här föreläsningen ger Ross Greene först en fördjupad kunskap om identifiering och bedömning av bristande kognitiva förmågor och omgivningsmässiga olösta problem. Med hjälp av många praktiska videoexempel beskriver han sedan hur CPS kan användas för att den vuxne och barnet tillsammans ska finna fungerande lösningar på olösta problem i barnets vardag.

Läs mer om the CPS i artikel (nr 12): www.pedagogisktperspektiv.se/artiklar.

Roos Greene OH och ALSUP formulär mailas ut till deltagarna innan kursen börjar.

Föreläsningen är på engelska.

Typ av Evenemang

Föreläsningen arrangeras i form av ett s.k. webinar via videoplattformen Zoom. Föreläsningen sker alltså endast online via video. Läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom webinar.

Tid

Zoom-inloggning via skickad länk är 09.35 dag 1 och 09.40 dag 2. Dr. Greene kommer att börja utbildningen klockan 09.45 och slutar klockan 15.30 de båda dagarna. Se till att koppla upp dig och kom i ordning på utsatt tid.

Kostnad

Kostnad 13-14/8: 2 500 kr exkl. moms per person.

Kostnad 13/8 eller 14/8: 1 500 kr exkl. moms per person.

För grupprabatt kontakta Pedagogiskt Perspektiv info@pedagogisktperspektiv.se

Övrigt

Efter genomförd anmälan får du först en bekräftelse till din e-post. Närmare datumet för föreläsningen kommer du sedan få mer detaljerad information om hur du deltar i mötet.

Samlad information samt frågor och svar relaterat till hur man deltar i vårt webinar finner du här. Vid övriga frågor kontakta oss på: info@pedagogisktperspektiv.se

 

Kursprogram

Onlineutbildningen kommer ske via föreläsningar, videodemonstrationer och löpande frågor & svar under kursens gång via Zooms inbyggda Q&A funktion.

13/8 2020 (dag 1)

9:35                  ZOOM Login

9:45-10:45            Review of Key Themes

10:45-11:00           Paus

11:00-12:15           Review of the Assessment of Lagging Skills and Unsolved Problems and Practice

12:15-13:15           Lunchpaus

13:15-14:15           Wrap-up on ALSUP, Review of Plans and Plan B

14:15-14:30           Paus

14:30-15:30           Review of Empathy Step and Video Demonstration

 

14/8 2020 (dag 2)

9:40                   ZOOM Login

9:45-10:45            Video Demonstrations of Empathy Step

10:45-11:00           Paus

11:00-12:15           Review of Define Adult Concerns and Invitation Steps and Video Demonstration

12:15-13:15           Lunchpaus

13:15-14:15           Video Demonstration of All Three Steps and Practice

14:15-14:30           Paus

14:30-15:30           Issues in Implementation, Special Populations, Special Topics

 

Ross W. Greene, PhD, bor i Portland (Maine) i USA där han arbetar med bedömning och behandling av barn och ungdomar med problematiska beteenden i skolor, specialskolor, sjukhus, boenden och ungdomsvårdsskolor. Han arbetade tidigare under 20 år vid Harvard Medical School och han är grundare av organisationen Lives in the Balance. Han är också verksam vid Psykologiska institutionen vid Virginia Tech och University of Technology i Sydney, Australien.

Ross Greene har skrivit böckerna Explosiva barn (2003, reviderad 2014), Vilse i skolan (2009, reviderad 2014), Hitta rätt (2017) och Att växa tillsammans (2017) samt flera publicerade vetenskapliga artiklar om CPS.

 

Anmälan

Vi tar endast emot anmälan via formulär (nedan) på denna webbsida eller skriftligen via e-post till info@pedagogisktperspektiv.se. Om du anmäler en grupp ber vi dig observera att vi behöver få in samtliga deltagares e-postadresser för att kunna skicka ut information om hur man deltar i onlineutbildningen.

Sista anmälningsdatum är 11/8.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem