Utbildning med Helene Ahnlund och Lena Nylander

ComFor-2 (Forerunners in Communication)

Torsdag 21 November 2019 – Fredag 22 November 2019 9.00 - 16.00, Malmö

Utbildningens innehåll: Teoretisk grund, syfte, målgrupp, genomförande, tolkning och användning av bedömningsresultat.
Utbildningen är på svenska. Manual (svensk översättning 2017) och testmaterial finns att köpa på Hogrefe förlag:
https://www.hogrefe.se/Klinisk-psykologi/Utveckling-och-begavningstest/Comfor-2/
Läs mer om ComFor: https://ppw.kuleuven.be/english/pserg/comfor/

ComFor är ett bedömningsmaterial som vilar på teorier om central koherens/sammanhangsförståelse vid autism. Bedömningen ger information om perception och förståelsenivå hos en person med autism och ID. Resultatet hjälper omgivningen att utforma individualiserade tydliggörande hjälpmedel, som till exempel ett dagsschema. Bedömningsmaterialet bygger på icke-verbala sorteringsuppgifter. ComFor utgår från frågorna: Vilken form ska ett tydliggörande hjälpmedel ha? Vilken förståelsenivå kan det användas för att på bästa sätt underlätta för personen att förstå den information omgivningen vill förmedla?

Bedömningsmaterialet är utformat för barn, unga och vuxna med autism med en utvecklingsålder mellan 12 och 60 månader. Personen behöver ej ha tal eller hörsel för att kunna medverka.

Målgrupp: För att söka till kursen ska du vara leg psykolog, leg läkare, leg logoped, specialpedagog, arbetsterapeut, speciallärare eller talpedagog eller ha högskoleutbildning inom området. Utbildningen riktar sig till personal som arbetar med barn, ungdomar eller vuxna. Kursledarna har sin kliniska erfarenhet framförallt från bedömningar av vuxna.
Kursintyg ges efter genomgången utbildning.

Kostnad: 5 600 kronor exkl. moms per person.

Fika och lunch ingår.

Lokal: Sankt Gertrud Konferens i Malmö

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via hemsidan eller e-post. OBS! Begränsat antal platser.

Utbildare:
Helene Ahnlund: Leg logoped, mångårig erfarenhet från vuxenhabilitering och arbete med personer med autism/ID och utmanande beteenden.
Lena Nylander: Psykiater och med dr, mångårig erfarenhet av arbete med vuxna med autism och/eller ID.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem