Föreläsning med Gunilla Gerland

Arbeta med autism – Hantverket och den professionella rollen

 Måndag 22 November 2021 9.00 - 16.00, Göteborg

Hur gör du för att ligga steget före i stället för steget efter? Denna föreläsningsdag ger dig möjlighet att koppla teori till praktik i två steg som ökar din professionalitet på området:

1. Koppla teori till förståelse: Vilka konsekvenser får symptomen för individen?

2. Koppla förstelse till praktik: Hur kan du förebygga, stödja och anpassa?

Under föreläsningen får du både en mängd praktiska exempel som är lätta att förstå och känna igen och praktiska tips om hur du kan arbeta.

Målgrupp

Föreläsningarna riktar sig till alla som i sitt arbete möter barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd.

Kostnad per föreläsning

Personal: 1 500 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Lokal

Hotell Kusten i Göteborg

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Gunilla Gerland har lång erfarenhet av att arbeta tvärfackligt med autism och Aspergers syndrom i konsultation och handledning. Gunilla har skrivit flera böcker i ämnet autism.