Utbildning med Susanne Bejerot och Mats Humble

Grundkurs i psykiatri

Torsdag 5 December 2019 – Fredag 6 December 2019, Stockholm

Det här är en tvådagars intensivkurs där deltagarna utbildas i hur psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar tar sig uttryck, vad man ska tänka på i bemötandet av personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning och vilka behandlingar som anses verksamma.

Deltagarna kommer att få ta del av fallbeskrivningar liksom nedslag i den senaste forskningen. Utbildningen ges av två mycket erfarna föreläsare
och kliniker. Följande områden kommer att belysas:
• Vad är en psykiatrisk diagnos?
• Social ångest och tvångssyndrom/OCD
• Paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, PTSD och specifika fobier
• Psykologiska behandlingar
• Kost och psykisk hälsa
• ADHD/ADD och Tourette syndrom
• Intellektuell funktionsnedsättning
• Läkemedelsbehandling & missbruk
• Depression
• Autismspektrumstillstånd
• Bipolär sjukdom
• Schizofreni och andra psykoser
• Nidoterapi – ett förhållningssätt

Målgrupp: Personal inom primärvård och socialtjänst, gymnasieskola, gruppbostäder, daglig verksamhet, barn- och vuxenpsykiatri, behandlingshem m.fl.

Kostnad: 4600 kr exkl. moms per person.
Specialpris: Vid anmälan av 5 deltagare går 1 person gratis.

Lunch och fika ingår.

Lokal: Drottninggatan 89 Konferens i Stockholm

Tid: 5/12 09.00 – 17.00 och 6/12 8.00 – 16.00

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Begränsat antal platser.

Vid frågor ring 08-410 441 28 eller skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se

Susanne Bejerot är psykiater, KBT-psykoterapeut och professor vid Örebro Universitet. Hon har främst arbetat med patienter med OCD, ADHD, autism och intellektuell funk- tionsnedsättning. Hennes nuvarande forskning handlar främst om PANS och PANDAS samt påverkan av inflammation på psykisk sjukdom. Hon har författat tre böcker: en lärobok om OCD, en rimbok om psykiatrisk diagnostik och en bok om hur man arbe- tar som boendestödjare med personer med autism (tillsammans med Anna Sjölund). Hon har också (tillsammans med Eva Björnstjerna) författat ALMA behandlingsmanual och arbetsbok för grupp- behandling av vuxna med autism, Hogrefe psykologiförlaget 2019. Hon har också medverkat i den svenska standardiseringen av ADOS och tagit fram samt översatt flera bedömarinstrument för psykiatriskt bruk.

Mats Humble är psykiater och medicine doktor verksam vid Örebro Universitet. Han har arbetat med samtliga patientgrupper inom psykiatrin inklusive äldrepsykiatri och missbruk och har också fördjupat sig i kostfaktorernas roll för psykisk hälsa. Han har va- rit framträdande i debatten om D-vitaminets roll för hälsa. Han har ett encyklopediskt kunnande (inte enbart i psykiatri) som innefattar alltifrån biologiska mekanismer till aancerad läkemedelsbehandling. Han är en, av två läkare, som byggt upp hela psykia- triutbildningen för läkarstudenter vid Örebro universitet. Hans kunskap täcker således in hela psykiatrin, mycket somatik samt inom den senaste psykiatriska forskningen.

 

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem