Utbildning med Susanne Bejerot och Mats Humble

Grundkurs i psykiatri

Torsdag 6 December 2018 – Fredag 7 December 2018, Stockholm

Det här är en tvådagars intensivkurs där deltagarna utbildas i hur psykiska funktionsnedsättningar och sjukdomar tar sig uttryck, vad man ska tänka på i bemötandet av personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning och vilka behandlingar som anses verksamma.

Deltagarna kommer att få ta del av fallbeskrivningar liksom nedslag i den senaste forskningen. Utbildningen ges av två mycket erfarna föreläsare
och kliniker. Följande områden kommer att belysas:
• Vad är en psykiatrisk diagnos?
• Social ångest och tvångssyndrom/OCD
• Paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, PTSD och specifika fobier
• Psykologiska behandlingar
• Kost och psykisk hälsa
• ADHD/ADD och Tourette syndrom
• Intellektuell funktionsnedsättning
• Läkemedelsbehandling & missbruk
• Depression
• Autismspektrumstillstånd
• Bipolär sjukdom
• Schizofreni och andra psykoser
• Nidoterapi – ett förhållningssätt

Målgrupp: Personal inom primärvård och socialtjänst, gymnasieskola, gruppbostäder, daglig verksamhet, barn- och vuxenpsykiatri, behandlingshem m.fl.

Kostnad: 4400 kr exkl. moms per person.
Specialpris: Vid anmälan av 5 deltagare går 1 person gratis.

Lunch, fika och utbildningsmaterial ingår.

Intyg ges efter avslutad kurs.

Lokal: Drottninggatan 89 Konferens i Stockholm

Tid: 6/12 09.00 – 17.00 och 7/12 8.00 – 16.00

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Begränsat antal platser.

Susanne Bejerot är psykiater, KBT-psykoterapeut och professor vid Örebro Universitet. Hon har främst arbetat med patienter med OCD, ADHD, autismspektrum och intellektuell funktions-nedsättning. Hennes nuvarande forskning handlar om immunologiska faktorer som kan förklara psykisk sjukdom. Hon har också fördjupat sig i mekanismer som leder till mobbning och intresserat sig för motorikens betydelse. Hon har författat tre böcker: en lärobok om OCD, en rimbok om psykiatrisk diagnostik och en bok om hur man arbetar som boendestödjare med personer med autism (tillsammans med Anna Sjölund). För närvarande arbetar hon med en manual för gruppbehandling av vuxna med autismspektrum.

 

 

 

Mats Humble är psykiater och medicine doktor verksam vid Örebro Universitet. Han har arbetat med samtliga patientgrupper inom psykiatrin inklusive äldrepsykiatri och missbruk och har också fördjupat sig i kostfaktorernas roll för psykisk hälsa. Han har ett encyklopediskt kunnande (inte enbart i psykiatri) som innefattar alltifrån biologiska mekanismer till framgångsrik läkemedelsbehandling. Båda föreläsarna är nyfikna fritänkare som har publicerat en mängd vetenskapliga artiklar och debattartiklar genom åren. Deras utgångspunkt är utpräglat patientorienterat.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem