Onlineföreläsning med Lena Nylander

Autism och psykisk hälsa.

Intellektuell funktionsnedsättning, autism, utmanande beteenden och psykisk ohälsa – Webinar

Tisdag 9 Februari 2021 9.45 - 15:30, Online Webinar

Observera att föreläsningen endast ges i digital form via plattformen Zoom.

Ur innehållet: Intellektuell funktionsnedsättning, med respektive utan samtidig autism. Diagnoskriterier enligt DSM-5. Levnadsomständigheter, behov och rättigheter. Utmanande beteenden – vad kan ligga bakom? Bedömning och insatser. När behöver sjukvården kontaktas? Hur underlätta en vårdsituation? Psykiska sjukdomar t.ex. depression, bipolär sjukdom, psykos/schizofreni, ångestsyndrom. Utrymme för deltagarnas frågor.

Hur vanliga är symtom på psykisk sjukdom hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning? När kan psykisk sjukdom hos en person med intellektuell funktionsnedsättning misstänkas? Hur förhåller sig ”beteendeproblem” till sjukdomssymtom? När ska man söka psykiatrin och hur behandlas psykisk sjukdom? Hur bemöta personer med intellektuell funktionsnedsättning och psykiska besvär? Friskvård – förebyggande av ohälsa.

Ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning löper större risk än många andra grupper att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller depressioner. Ibland är symptomen på psykisk sjukdom svåra att känna igen och ibland är det kroppsliga besvär som utlöser utmanande beteenden. Trots svårigheter finns det möjligheter att erbjuda behandling som oftast har god effekt. Det finns också möjligheter att förebygga ohälsa.

Målgrupp

Personal (inom kommunal, privat eller landstingsverksamhet) som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (med eller utan autism), utmanande beteenden och/eller psykisk ohälsa. Chefer i nämnda verksamheter. Anhöriga/närstående.

Kostnad

Personal: 1 300 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innanföreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Typ av Evenemang

Föreläsningen arrangeras i form av ett s.k. webinar via videoplattformen Zoom. Föreläsningen sker alltså endast online via video. Läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom webinar.

Tid

Zoom-inloggning via skickad länk är 09.35. Lena Nylander kommer att börja utbildningen klockan 09.45 och slutar klockan 15.30. Se till att koppla upp dig och kom i ordning på utsatt tid.

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Lena Nylander
Fotograf: Carol Schultheis

Lena Nylander är vuxenpsykiater med 40 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Lena har arbetat med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, med eller utan autism, inom ramen för psykiatrin sedan början av 1990-talet och under några år också inom vuxenhabilitering. Hon har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin och är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Lena var huvudredaktör för boken ”Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning i psykiatrin. Kliniska riktlinjer för bemötande och behandling”, utgiven av Svenska Psykiatriska Föreningen och Gothia Fortbildning i februari 2019. Sedan 2013 arbetar Lena i Region Skånes VUB-team (VUB: Vuxna med Utvecklingsstörning och svåra utmanande Beteenden). Lena har en son som har autism och utvecklingsstörning.

 

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem