Digital utbildning med Anneli Hård och Linda Petersson-Bloom

Uppföljning: PEP-3 – Webinar

Måndag 30 Oktober 2023, 08:30 - 12:00, Online Webinar

Till alla som genomgått utbildning i PEP-3:
Välkommen till en dag för uppföljning av användning av PEP-3!

Anneli Hård och Linda Petersson-Bloom
Anneli Hård och Linda Petersson-Bloom

Innehåll

Under utbildningsdagarna och utvärderingarna har det framkommit att flera deltagare önskar en uppföljningsdag av PEP-3. Vi ser fram emot träffas digitalt och diskutera frågor om genomförande, förberedelse och efterarbetet med PEP-3 samt andra frågor och problem som kan ha uppstått i det praktiska arbetet med bedömningen.

Vi förväntar oss att ni som medverkar bidrar med frågor och diskussionsämnen om PEP-3, som ni mailar till oss i förväg. Vi kommer också att planera för dialog och erfarenhetsutbyte i grupp. Vi ser fram emot att träffas via Zoom och diskutera ”PEP-3 i verkligheten”, och ta del av era erfarenheter.

Frågeställningar att diskutera skickas senast den 20 oktober 2023 till: info@pedadagogisktperspektiv.se

Målgrupp

Alla som genomgått PEP-3 utbildningen.

Föreläsare

Anneli Hård är specialpedagog och rådgivare inom specialpedagogiska skolmyndigheten efter att ha arbetat som rektor och på centrala barn- och elevhälsan i Tomelilla. Hon har också under många år arbetat med barn och ungdomar med autism på barn och ungdomshabiliteringen i Region Skåne.
Linda Petersson-Bloom är lektor vid Kristianstad Högskola och har disputerat med avhandlingen ”Equity in Education for Autistic students – Professional Learning to Accommodate Inclusive Education”. Linda har tidigare arbetat på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM ) och som specialpedagog inom grundskola, anpassad grundskola och förskola. Linda har tidigare varit kursledare på Utbildningscenter Autism och är certifierad PEP3-utbildare.

Kostnad

1 800 kronor exkl. moms per person.

Typ av Evenemang

Föreläsningen arrangeras digitalt i form av ett s.k. Zoom Meeting. Ni får en direktlänk och kan koppla upp er i webbläsaren.. Föreläsningen sker alltså endast online via video. Läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom Meeting.

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via hemsidan eller e-post. OBS! Begränsat antal platser. Ange i anmälan (direkt efter ditt namn) vilket år du gått tidigare kurs och för vilken utbildare/kursledare. Ex: Lisa Karlsson, 2016, Helene Tranquist.

Frågeställningar att diskutera mailas till info@pedadagogisktperspektiv.se