Föreläsning med Helene Tranquist

Stress i teori och praktik

– i allmänhet och utifrån personer med kognitiva funktionsnedsättningar i synnerhet

Måndag 11 den november 9.00 - 16.00, Malmö

För personer med diagnoser som till exempel autism, Aspergers syndrom, ADHD, ADD ochutvecklingsstörning kan många vardagligasituationer vara stressande.

Vad är stress och hur kan stress kopplas tillpsykisk ohälsa?

Vad är kognitiva funktionsnedsättnigar ochhur kan de utgöra en sårbarhet för stress och därmed en ökad risk för psykisk ohälsa?

Vad blir praktiska konsekvenser föromgivningen?

Vad blir praktiska konsekvenser för personen med funktionsnedsättningar när det gäller attförstå och hantera sin egen stress?

Dessa är några av de frågor som kommeratt tas upp under föreläsningen där ocksåsambandet mellan stress och det som omgivningen ser som problemskapandebeteenden kommer att diskuteras.

Lokal: Folk Mat & Möten (fd Folkets hus) i Malmö

Målgrupp: Personal inom förskola, grund- och särskola, gymnasieskola, gruppbostäder, daglig verksamhet, habilitering, barn- och vuxenpsykiatri, behandlingshem ochassistansbolag. Anhöriga till barn, ungdomaroch vuxna med neuropyskiatriska diagnoser. Personer med neuropsykiatriska diagnoser.

Kostnad: Personal: 1 400 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innanföreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreäsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).Begränsat antal platser.

 

 

 

Helene Tranquist är pedagog och hon arbetar som föreläsare/utbildare efter att under många år ha arbetat som pedagogisk ledare på en skola för elever med autism.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem