I samarbete med Pavus utbildning:

Föreläsning med Tony Attwood

Kognitiva förmågor vid autism och

flickor/kvinnor med autism

Måndag 16 Maj 2022 9.00 - 16.30, SF Rigoletto Stockholm

Ett unikt tillfälle att lyssna till Tony Attwood, psykolog med mer är 25 års erfarenhet att arbeta med tusentals personer med autismspektrumtillstånd. Föreläsningarnas fokus är autism hos personer med normalbegåvning. Tony Attwoods föreläsningar hålls på engelska.

Tony är en efterfrågad föreläsare i hela världen och hans bok Den kompletta guiden till Aspergers syndrom har sålt i över 400.000 exemplar. Gunilla Gerland introducerar Tony Attwood denna föreläsningsdag som riktar sig till alla som möter människor med autismspektrumtillstånd i sitt yrke, samt till anhöriga och vuxna med autism.

MÅNDAG 16/5 2022 kl 9:00–16:30

9:00–9:30 Gunilla Gerland Inledning

9:30–12:30 Tony Attwood: Kognitiva förmågor vid autism – ett annat sätt att tänka och lära sig.

Hur förstår vi kognitionen hos personer med autism?

–  Intellektuell förmåga vid autism

–  Exekutiva funktioner

–  Flexibelt tänkande

–  Förmåga att hantera misslyckanden

–  Detalj/helhetsuppfattning (central koherens)

Hur kan vi stödja och hjälpa?

– Strategier för att förbättra motivation

– Strategier för planeringsförmåga

– Strategier för bättre resultat i skolan

(akademiska prestationer).

12:30–13:30 Lunch

13:30–16:30 Tony Attwood: Flickor och kvinnor med autism

Hur identifierar vi flickor/kvinnor med autism?

–  Flickors/kvinnors anpassning som kan dölja autism

–  Presentation av screeningverktyg för att identifiera autism hos flickor/kvinnor

Hur hjälper och stödjer vi flickor/kvinnor?

– Strategier för att utveckla relationer och vänskap

– Hantera mobbning och utanförskap

– Hantera känslor/utveckla självkänsla

– Stöd för att lyckas med studier och arbete

Målgrupp: Alla yrken där man möter personer med autismspektrumtillstånd, till exempel: Förskola/grundskola/gymnasiet, omsorgsverksamheter/LSS, BUP och annan psykiatrisk verksamhet, behandlingshem/HVB-hem m. fl. Även anhöriga/personer med autism (som har rabatterat pris). Observera att hela dagen handlar om autism nivå 1, dvs. autism med normalbegåvning (eller högre).

Kostnad

2200 SEK exkl. moms. Anhörig/privatperson 1750 SEK inkl moms.

I priset ingår förmiddagskaffe/te och smörgås, enklare wraplunch och eftermiddagskaffe/te och kaka.

Lokal

SF Rigoletto, Kungsgatan 16, Stockholm

Anmälan

Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i inkommande ordning. Bekräftelse skickas med e-post. Det går bra att anmäla fram till fredag 6 maj 2022 (under förutsättning att det finns platser kvar). Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan.

Tony Attwood, fil. dr, är klinisk psykolog och docent i psykologi med en master i Consulting and counselling psychology. Tony har över 25 års er- farenhet av att arbeta människor med AST. Han bor och arbetar i Australien där han utöver sin position som docent vid Griffith University, driver en privat autismmottagning. Tony är också seniorkonsult vid the Minds and Hearts clinic och utöver att ha arbetat med tusentals personer med autism är han en mycket uppskattad utbildare och föreläsare. Tony har skrivit flera böcker, den omfångsrika men lättillgängliga boken Den kompletta guiden till Aspergers syndrom är översatt till 27 språk och har sålts i över 400 000 exemplar.

 

Gunilla Gerland har lång erfarenhet av att handleda tvärfackligt kring autism. Gunilla har skrivit flera böcker, t ex En riktig människa och Arbeta med autismspektrumtillstånd – hantverket och den professionella rollen

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem