Föreläsning med Helene Tranquist

Tio perspektiv på autism

kl. 09:00 - 16:00, Göteborg

Autism påverkar en person på många sätt vilket kan leda till att personen själv och dennes anhöriga kommer i kontakt med flera professionella inom olika verksamhetsområden. Det ger en risk för att oavsett hur skickliga de yrkesverksamma är inom sitt kompetensområde så är det ingen som ser hela personen i hela sin vardag. Det kan i sin tur leda till lösryckta råd och metoder som personen själv, anhöriga och personal ska värdera hur väl de de verkligen bidrar till bästa möjliga hjälp för personen.

För att förstå vikten av att utgå från hela personen i hela sina vardag som grund för stöd till en fungerande tillvaro beskriver den här föreläsningen hur nio olika perspektiv behöver förenas i det tionde helhetsperspektivet: neuropsykiatriskt perspektiv, utvecklingsperspektiv, diagnosperspektiv, kognitivt perspektiv, stressperspektiv, funktionshinderperspektiv, beteendeproblemsperspektiv, professionellt perspektiv och vardagsperspektiv.

Obs! Innehållet i föreläsningen kan också gälla för andra neuropsykiatriska diagnoser.

 

Lokal: Läppstiftet i Göteborg

Målgrupp: Alla som är intresserade av ämnet.

Kostnad: Personal: 1 500 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar). Begränsat antal platser.

 

 

Helene Tranquist är pedagog och hon arbetar som föreläsare/utbildare efter att under många år ha arbetat som pedagogisk ledare på en skola för elever med autism.