Onlineutbildning med Anneli Hård och Linda Petersson-Bloom

Uppföljning: PEP-3 – Webinar

Torsdag 6 Maj 2021, 08:30 - 12:00, Online Webinar

Till alla som genomgått utbildning i PEP-3:
Välkommen till en dag för uppföljning av användning av PEP-3!

Redan under utbildningsdagarna och utvärderingarna har det framkommit att flera deltagare önskar någon form av uppföljningsdag av PEP-3. Vi är därför glada att kunna erbjuda en sådan, på grund av pandemin kommer denna uppföljningen ske som ett Zoom webinar.

Vi ser fram emot en dag där vi diskuterar frågor kring genomförande, förberedelse och efterarbetet med PEP-3 samt frågor och problem som kan ha uppstått i det praktiska arbetet med bedömningen.

Vi förväntar oss att ni som medverkar har med er frågor och diskussionsämnen kring PEP-3, som ni mailar till oss i förväg. Vi behöver ha era frågeställningar senast den 29 april. Vi kommer också att planera för dialog och erfarenhetsutbyte i grupp. Vi ser fram emot att träffas via Zoom och diskutera ”PEP-3 i verkligheten”, och ta del av era erfarenheter.

Målgrupp

Alla som genomgått PEP-3 utbildningen.

Kostnad

990 kronor exkl. moms per person.

Typ av Evenemang

Föreläsningen arrangeras i form av ett s.k. webinar via videoplattformen Zoom. Föreläsningen sker alltså endast online via video. Läs gärna vanliga frågor för mer information om hur du ansluter till ett Zoom webinar.

Tid

Zoom-inloggning öppnar 08:20. Utbildarna kommer att börja utbildningen klockan 08.30 och slutar klockan 12:00. En paus kommer ges mellan kl. 10:00 och 10:30. Se till att koppla upp dig och kom i ordning på utsatt tid.

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via hemsidan eller e-post. OBS! Begränsat antal platser. Ange i anmälan (direkt efter ditt namn) vilket år du gått tidigare kurs och för vilken utbildare/kursledare. Ex: Lisa Karlsson, 2016, Helene Tranquist.

Frågeställningar att diskutera mailas till info@pedadagogisktperspektiv.se

 

Anneli Hård är specialpedagog och arbetar på centrala barn- och elevhälsan i Tomelilla efter att under många år arbetat med barn och ungdomar med autism på barn och ungdomshabiliteringen i Region Skåne.

Linda Petersson-Bloom är specialpedagog och rådgivare inom specialpedagogiska skolmyndigheten efter att under många år har arbetat inom skolan och förskolan, med fokus på elever med autismspektrum. Linda är också doktorand vid Malmö Universitet, i en forskarskola som heter Special Education for Teacher Educators (SET) och certifierad PEP-3 utbildare.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem