Utbildning med Helene Tranquist

Utbildning om autism och en autismvänlig miljö

7/11, 12/11, 20/11, 28/11, 2/12 och 12/12 2019 16.30 - 19.30, Göteborg

Den här mycket komprimerade utbildningen har som ambition att presentera både grundläggande och fördjupande kunskap kring en autismvänlig miljö där teori och praktik förenas i ett gemensamt synsätt hos omgivningen.

Det finns idag mycket kunskap om autism men det innebär inte med självklarhet att barnet, ungdomen eller den vuxna personen med autism blir förstådd och får bästa stöd i sin vardag. Det beror ofta på att kunskapen hos omgivningen inte är tillräckligt djupt förankrad eller att helhetstänkande och samsyn saknas. Alla som i olika verksamheter möter personer med autism behöver en specifik kompetens där allmän teoretisk förståelse om de kognitiva funktionsnedsättningarna är en grund som leder vidare till underlättande faktorer som är anpassade till den enskilda personen.

 

Lokal: Läppstiftet konferens

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till alla som är intresserade av ämnet.

Kostnad: 6200 kronor exkl. moms per person.Anmäler ni 5 deltagare går 1 person gratis. Kursmaterial och kursintyg ingår. Paus med kaffe/te och smörgås ingår.

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e‐post eller hemsidan. Sista anmälningsdatum är 30 oktober 2019. OBS! Begränsat antal platser.

 

 

Program:

Torsdag 7 november kl. 16.30-19.30:

Autism i ett perceptuellt och kognitivt perspektiv. Om ett annorlunda sätt att tolka information från omvärlden.

 

Tisdag 12 november kl. 16.30-19.30: 

Autism i ett stressperspektiv. Om stress, stresshantering och stressreaktioner hos personen med autism.

 

Onsdag 20 november kl. 16.30-19.30: 

Autism i ett professionellt perspektiv. Om viktiga frågeställningar att reflektera kring för personal som arbetar med personer med annorlunda och ibland för omgivningen problematiska beteenden.

 

Torsdag 28 november kl. 16.30-19.30: 

Det stressrelaterade utbrottet. Om att förhålla sig till en akut stressande situation för personen med autism.

 

Måndag 2 december kl. kl. 16.30-19.30: 

Praktiska konsekvenser. Om bedömningar, anpassningar, hjälpmedel, rutiner, mål och mening, energibalans och förtroendeskapande stöd. En 10‐punktsram presenteras.

 

Torsdag 12 december kl. kl. 16.30-19.30: 

Forts. praktiska konsekvenser.

 

 

Helene Tranquist är pedagog och hon arbetar som föreläsare/utbildare efter att under många år ha arbetat som pedagogisk ledare på en skola för elever med autism.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem