Föreläsning med Marie-Louise Franke

Utvecklingsstörning och autism

– praktiskt pedagogiska konsekvenser

Tisdag 7 Maj 2019 9.00 - 16.00, Uppsala

Ur innehållet: Anpassningar, hjälpmedel, rutiner, meningsfullhet, energibalans och förtroendeskapande stöd. Förutsättningar för en hanterbar och meningsfull vardag utifrån en utvecklingsstörning och autism.

Vad är förutsättningar för en begriplig, hanterbar och meningsfull vardag utifrån utvecklingsstörning och autism? Vad är viktiga faktorer när det gäller att främja hälsa och förebygga stressrelaterad ohälsa som ofta visar sig i problemskapande beteenden hos personen med dessa båda diagnoser? Den här föreläsningen söker svar på dessa frågor i en praktiskt pedagogisk ram av anpassningar, hjälpmedel, rutiner, meningsfullhet, energibalans och förtroendeskapande stöd.

Målgrupp: Personal inom särskola, gymnasiesärskola, gruppbostäder, daglig verksamhet, habilitering, m.fl. Anhöriga till barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning och autism.

Kostnad: Personal: 1300 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Lokal: Uppsala universitet, Uppsala

Anmälan: Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Marie Louise FrankeMarie-Louise Franke är utbildad handledare med specialpedagogiska högskole- och universitetsstudier. Hon har under fler år arbetat som pedagog inom vuxenutbildningen för personer med utvecklingsstörning samt varit pedagogisk handledare inom tränings- och gymnasiesärskolan. Numera arbetar Marie-Louise i egen regi med handledning, föreläsningar och utbildning för personal i verksamheter inom vård, skola och omsorg. Marie-Louise är förälder till en vuxen dotter med utvecklingsstörning och autism.

 

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem