PB050094

Vardagsstöd

170kr

Artikelnr: vardag Kategori:

Produktbeskrivning

Titel: Vardagsstöd för personer med autismspektrumtillstånd och andra kognitiva funktionsnedsättningar. Ett underlag för kartläggning av stödbehov.
Författare: Anna Sjölund
Utgivningsår: 2010 (tredje utgåvan 2016) MH Pedagogiskt Perspektiv AB, Bromma
Utförande: 125 sidor, A4 format, spiralbunden
ISBN: 978-91-633-3593-8
Pris: 170 kr inkl. moms

Den här boken är utformad för att vuxna med autismspektrumtillstånd ska kunna få det stöd i vardagen som motsvarar deras behov och önskemål.

Boken innehåller sidor för kartläggning av stödbehov inom flera vardagliga områden och för planering av mål och stödets utformning. Den är tänkt att användas av personal tillsammans med personen med högfungerande autism/Aspergers syndrom vid till exempel pedagogisk planering, genomförandeplaner och biståndsbedömning.

Författaren Anna Sjölund är beteendevetare, handledare i socialt arbete och har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT och hon har lång erfarenhet av arbete med personer med autism och närliggande funktionsnedsättningar.

Mer information

Vikt 0.472 kg
Innehåll
×