fb

Användarvillkor

Pedagogiskt Perspektiv – Rev. 2020-06-24

1. Allmänna villkor

Här presenteras allmänna avtalsvillkor som tillämpas och som godkänns av dig genom anmälan till de evenemang som arrangeras av Pedagogiskt Perspektiv i form av seminarier, föreläsningar, webinar m.m. 

Pedagogiskt Perspektiv äger rätt att justera villkoren och ändringar blir då gällande mot användaren 30 dagar efter ändring. 

1.1. Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan till våra evenemang via e-post eller hemsidan. De flesta evenemangen har begränsat antal platser. Deltagare kan anmäla sig fram till datumet för föreläsningen under förutsättning att det finns platser kvar. På vissa evenemang finns det ett sista anmälningsdatum vilket då framgår av inbjudan. 

1.1.1. Gruppanmälan

Om du anmäler en grupp behöver vi få in samtliga deltagares namn och e-postadresser för att kunna skicka ut entrébiljetter och information om hur man deltar i utbildningen. Kontakta gärna oss vid frågor om gruppbokningar: info@pedagogisktperspektiv.se

1.2. Betalning 

Betalning sker via faktura (pdf eller post) alternativt e-faktura och ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. 30 dagar betaltid. 

1.2.1 Betalning vid Gruppanmälan

Avgiften för anmälan avser kostnad per person. Eventuell grupprabatt framgår av inbjudan.

1.2.2. Försenad betalning

Pedagogiskt Perspektiv äger rätt att vid utebliven betalning ta ut en dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter. 

Vidare äger Pedagogiskt Perspektiv rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.

1.3. Information om ångerrätt

Anmälan är bindande och registreras i inkommande ordning. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person. Återbetalning sker endast mot uppvisande av läkarintyg. 

Om du anmäler dig som privatperson (anhörig eller person med egen diagnos) så har du rätt att ångra ditt köp. Du ska då meddela oss via epost till info@pedagogisktperspektiv.se inom 14 dagar från det att du anmälde dig

2. Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor på info@pedagogisktperspektiv.se

3. Samtycke

Genom att ge oss ditt samtycke och använda våra tjänster godkänner du dessa Användarvillkor.