Välkommen

Vi är ett kunskapsföretag som vill öka förståelsen för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.

Vi vill ge praktisk pedagogisk kunskap som bidrar till en begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för personer med de kognitiva funktionsnedsättningar dessa diagnoser innebär.

Vi vill ge insikter och strategier som förebygger stress och problemskapande beteenden.

Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar och konferenser i egen regi och ger också uppdragsföreläsningar och uppdragsutbildningar.

NYHETSBREV

Namn

E-post

Lämna följande fält tomt

PÅ GÅNG

Autismspektrum, ADHD och psykisk hälsa – Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg
Nåkkve Balldin
Online Webinar
23 November 2020
Läs mer >>
Autism och psykisk hälsa – Seminarieserie via Zoom Vintern 2020
Peter Vermeulen
Online Webinar
30 November 2020
Läs mer >>
Grundkurs i psykiatri – Webinar
Susanne Bejerot och Mats Humble
Online Webinar
10 December 2020
Läs mer >>

SENASTE NYTT

Skapat | 2020-11-06

NYHET! Grundkurs i psykiatri med Susanne Bejerot och Mats Humble - också som onlineutbildning

Då många efterfrågat möjligheten att medverka på Grundkurs i psykiatri så kommer vi också erbjuda den som Webinar 10-11/12 2020

Läs inbjudan här

Skapat | 2020-11-06

NYTT DATUM 9/2! Onlineföreläsning med Lena Nylander

Intellektuell funktionsnedsättning, autism, utmanande beteenden och psykisk ohälsa – Webinar 9/2 2021

Läs inbjudan här

Skapat | 2020-09-06

NYTT DATUM 23/11. Onlineföreläsning med Nåkkve Balldin

Annorlunda vägar skapar förutsättningar för att mötas – om samtalstekniker och verktyg – Webinar 23/11 2020

Läs inbjudan här

Skapat | 2020-06-12

NYHET! Onlineutbildning med Peter Vermeulen 

Autism seminarieserie - Webinar 30/11, 7/12 och 14/12 2020 kl 15-17 varje gång

Läs inbjudan här

Skapat | 2020-03-26

Föreläsningsdagen med Tony Attwood 11/5 2020 i Stockholm FLYTTAS pga pandemin till måndag 31 maj 2021.

Läs inbjudan här