Välkommen

Vi är ett kunskapsföretag som vill öka förståelsen för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska diagnoser.

Vi vill ge praktisk pedagogisk kunskap som bidrar till en begriplig, hanterbar och meningsfull vardag för personer med de kognitiva funktionsnedsättningar dessa diagnoser innebär.

Vi vill ge insikter och strategier som förebygger stress och problemskapande beteenden.

Vi erbjuder föreläsningar, utbildningar och konferenser i egen regi och ger också uppdragsföreläsningar och uppdragsutbildningar.

NYHETSBREV


Prenumerera på vårt nyhetsbrev:
Namn

E-postadress


   

Läs senaste nyhetsbreven

PÅ GÅNG

Föreläsning om autism och psykisk ohälsa
Lena Nylander
Laholm
2 februari 2018
Läs här»
Föreläsning om att samtala med vuxna med autismspektrumtillstånd
Barbro Emilsson
Lindesberg
7 februari 2018
Läs här»
Föreläsning om utvecklingsstörning och autism – praktiskt pedagogiska konsekvenser
Marie-Louise Franke
Sundsvall
15 februari 2018
Läs här»
Utbildning om autism
6 kvällar

Helene Tranquist
Malmö
start 6 mars 2018
Läs här»

SENASTE NYTT

Vårens föreläsningar och utbildningar
Skapat | 2017-11-21
Läs här»