fb

Resurser

Nedladdningsbart material

Avslappningsrutin 1 – Utdrag ur boken När min oro blir för stor av Kari Dunn Buron.

Avslappningsrutin 2 – Utdrag ur boken När min oro blir för stor av Kari Dunn Buron.

Artiklar

Artikel 34: Fem plus fem om PERMA»
Författare: Therese Waldenborg och Anna Sjölund

Artikel 33: Alla är vi olika»
Författare: Barbro Emilsson

Artikel 32: Diagnostisering och avdiagnostisering»
Författare: Lena Nylander

Artikel 31: Vi är alla värda studsmattor i benen»
Författare: Anna Planting-Gyllenbåga

Artikel 30: PEP-3 Psychoeducational Profile»
Författare: Anneli Hård

Artikel 29: Min lösning på en omöjlig arbetsmarknad»
Författare: Terese Ekman

Artikel 28: Att vara autistisk eller att ha autism»
Författare: Terese Ekman

Artikel 27: Autism, mentalisering och myten om empatibrist»
Författare: Terese Ekman

Artikel 26: ComFor-2 – en testmetod för att bedöma förståelsenivå»
Författare: Lena Nylander och Helene Ahnlund

Artikel 25: Anton går inte till skolan »
Författare: Kenth Hedevåg

Artikel 24: Autismspecifik komptens »
Författare: Autism- och Aspergerförbundet

Artikel 23: Skola-Elev-Plan (SEP) »
Författare: Ulrika Aspeflo

Artikel 22: Stödmaterial för inkludering i grundskolan »
Författare: Ulrika Aspeflo

Artikel 21: Skolan »
Författare: Beatrice Mårtensson

Artikel 20: Brev till personal på korttidsboendet »
Författare: Kerstin Edberg

Artikel 19: ILAUGH-modellen »
Författare: Michelle Garcia Winner

Artikel 18: Samtal med en utomjording »
Författare: Staffan Rislund Törner

Artikel 17: Bemötande del I: Sanktioner och skäll »
Författare: Helene Tranquist

Artikel 16: Energi »
Författare: Mia Kårlycke

Artikel 15: Theory of Mind – vad är det egentligen för något? »
Författare: Kirsten Callesen, Elisa la Cour och Elisabeth Christensen

Artikel 14: Min pappa har Asperger syndrom »
Författare: Magnus Stephensen

Artikel 13: Utan bensin stannar motorn »
Författare: Nåkkve Balldin

Artikel 12: Vad är Collaborative & Proactive Solutions? »
Författare: Helene Tranquist

Artikel 11: Kartläggning för Bo-Leva-Lära »
Författare: Maria Hall och Inga-Lill Brodén

Artikel 10: Relationer »
Författare: Madde Ericsson

Artikel 9: Handledning med yrkesverksamma
Författare: Helene Tranquist

Artikel 8: 16 x fyra minuter med Madde »
Författare: Madde Ericsson

Artikel 7: Liv och lärande med autism »
Författare: Wendy Lawson

Artikel 6: Välkomstbrev till nydiagnostiserade »
Författare: Gunnel Norrö

Artikel 5: Vad är det för skillnad? »
Författare: Ulrika Aspeflo

Artikel 4: Från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik »
Författare: Linda Karlsson

Artikel 3: Tidig Förståelse i ett långt perspektiv »
Författare: Helene Tranquist

Artikel 2: En skola för alla? »
Författare: Helene Tranquist

Artikel 1: Vad är TEACCH? »
Författare: Helene Tranquist