fb

Autism hos vuxna – diagnostisering och avdiagnostisering

Föreläsning med Lena Nylander

Antalet personer som får autismdiagnoser har ökat kraftigt under senare år. Trots att symtomen på autism definitionsmässigt finns redan i tidig barndom förekommer det ofta att diagnosen ställs först i sena tonår eller vuxen ålder och således i vuxenpsykiatrin. För en del gör diagnosen stor skillnad genom att ge tillgång till bättre förståelse och stödinsatser. Det verkar samtidigt bli allt vanligare att framför allt vuxna med autismdiagnos söker psykiatrin med önskemål om avdiagnostisering, och det finns studier som tyder på att autism inte alltid är en så varaktig funktionsnedsättning som man tidigare trott.

Innehåll

Vad är autism?
Vad är psykiatriska diagnoser?
Hur diagnostiseras autism hos vuxna?
Vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar kan förväxlas med autism (differentialdiagnostik)?
För- och nackdelar med autismdiagnos.
Avdiagnostisering – varför och hur?

Målgrupp

Personal i vuxenpsykiatri, vuxenhabilitering, socialtjänst, skolhälsovård och övriga intresserade.

Tid

2+2 timmar efter ök. Ex 10 – 15 inkl 1 timme lunch eller 2 h vid två olika datum.

Kostnad

Kontakta Pedagogiskt Perspektiv för prisuppgift.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor, prislista och för att boka in en uppdragsföreläsning.

Lena Nylander är vuxenpsykiater med 45 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Lena har arbetat med vuxna med autism, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, inom ramen för psykiatrin sedan början av 1990-talet och under några år också inom regional vuxenhabilitering. Hon har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin och är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Under drygt 15 år arbetade hon framför allt med diagnostik av autism, och sedan drygt 10 år även med avdiagnostisering. Lena är verksam i region Skåne, men även anknuten till Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet. Hon bloggar regelbundet men glest på Gillbergcentrums hemsida.

Innehåll
×