fb

Autism hos vuxna – diagnostisering och avdiagnostisering

Uppdragsföreläsning med Lena Nylander

Autism hos vuxna – diagnostisering och avdiagnostisering

Välj själv tid och dag för er egen föreläsning

Lena Nylander

Innehåll

Antalet personer som får autismdiagnoser har ökat kraftigt under senare år. Trots att symtomen på autism definitionsmässigt finns redan i tidig barndom förekommer det ofta att diagnosen ställs först i sena tonår eller vuxen ålder och således i vuxenpsykiatrin. För en del gör diagnosen stor skillnad genom att ge tillgång till bättre förståelse och stödinsatser. Det verkar samtidigt bli allt vanligare att framför allt vuxna med autismdiagnos söker psykiatrin med önskemål om avdiagnostisering, och det finns studier som tyder på att autism inte alltid är en så varaktig funktionsnedsättning som man tidigare trott.

  • Vad är autism?
  • Vad är psykiatriska diagnoser?
  • Hur diagnostiseras autism hos vuxna?
  • Vilka sjukdomar och funktionsnedsättningar kan förväxlas med autism (differentialdiagnostik)?
  • För- och nackdelar med autismdiagnos.
  • Avdiagnostisering – varför och hur?

Målgrupp

Personal i vuxenpsykiatri, vuxenhabilitering, socialtjänst, skolhälsovård och övriga intresserade.

Föreläsare

Lena är med. dr. och vuxenpsykiater med 45 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Hon har arbetat med vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning inom ramen för psykiatrin sedan mitten av 1990-talet. Under några år var hon på deltid konsultläkare i Region Skånes vuxenhabilitering. Lena har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin. Hon är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Hennes senaste böcker är ”Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa”/Komlitt 2022 samt (tillsammans med Mats Jansson) ”I den bästa av världar. Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad enligt LSS”/Komlitt 2022. Sedan 2013 arbetar hon huvudsakligen i ett team för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden, samt med utredning av svårdiagnostiserade tillstånd. Lena har en son som har autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Tid

2+2 timmar efter ök. Ex 10 – 15 inkl 1 timme lunch eller 2 h vid två olika datum.

Kostnad

Kontakta Pedagogiskt Perspektiv för prisuppgift.

Föreläsningen/utbildningen ges på uppdrag fysiskt på vald ort. Resekostnader tillkommer.

Föreläsningen kan också ges i form av ett webinar/online via videoplattformen Zoom. Teknisk support ingår. Inga resekostnader tillkommer.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor, prislista och för att boka in en uppdragsföreläsning.