fb

Autism (med eller utan intellektuell funktionsnedsättning/IF) och psykisk ohälsa

Uppdragsföreläsning med Lena Nylander

Autism (med eller utan intellektuell funktionsnedsättning/IF) och psykisk ohälsa

Välj själv tid och dag för er egen föreläsning

Lena Nylander

Innehåll

Utmanande beteenden, till exempel att personen skadar sig själv, andra personer eller förstör föremål, förekommer ibland hos vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning/ID. För omgivningen är det ofta en stor utmaning att förstå vad personen försöker kommunicera genom beteendet, och att försöka hjälpa honom/henne att minska de beteenden som leder till skador och/eller inskränkningar i livsutrymmet. Utmanande beteenden misstänks ofta vara ett uttryck för psykisk ohälsa, och ofta blir det mycket svårt att diagnostisera och behandla, eller utesluta, psykisk sjukdom hos personer som på grund av en funktionsnedsättning inte kan berätta om sina symtom. Det finns många andra faktorer (miljöfaktorer, kroppsliga besvär, belastning och krav som personen inte har förutsättningar att klara) som kan påverka beteenden och försvåra behandling av sjukdom. Med det finns förhållningssätt och verktyg som kan underlätta både bedömning och eventuell behandling, och förbättra livskvalitén hos personer med svåra funktionsnedsättningar.

Målgrupp

Personal (inom kommunal, privat eller landsting/regioner) som i sitt arbete kommer i kontakt med unga/vuxna med ID (med eller utan Autism), utmanande beteenden och/eller psykisk ohälsa. Chefer i nämnda verksamheter. Anhörig/närstående.

Föreläsare

Lena är med. dr. och vuxenpsykiater med 45 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Hon har arbetat med vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning inom ramen för psykiatrin sedan mitten av 1990-talet. Under några år var hon på deltid konsultläkare i Region Skånes vuxenhabilitering. Lena har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin. Hon är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Hennes senaste böcker är ”Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa”/Komlitt 2022 samt (tillsammans med Mats Jansson) ”I den bästa av världar. Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad enligt LSS”/Komlitt 2022. Sedan 2013 arbetar hon huvudsakligen i ett team för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden, samt med utredning av svårdiagnostiserade tillstånd. Lena har en son som har autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Tid

9:00 – 16:00

Kostnad

Kontakta Pedagogiskt Perspektiv för prisuppgift.

Föreläsningen/utbildningen ges på uppdrag fysiskt på vald ort. Resekostnader tillkommer.

Föreläsningen kan också ges i form av ett webinar/online via videoplattformen Zoom. Teknisk support ingår. Inga resekostnader tillkommer.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor och för att köpa in uppdragsutbildningen.