fb

Autism med intellektuell funktionsnedsättning – utmanande beteenden och psykisk sjukdom

Föreläsning med Lena Nylander

Utmanande beteenden, till exempel att personen skadar sig själv, andra personer eller förstör föremål, förekommer ibland hos vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning/ID. För omgivningen är det ofta en stor utmaning att förstå vad personen försöker kommunicera genom beteendet, och att försöka hjälpa honom/henne att minska de beteenden som leder till skador och/eller inskränkningar i livsutrymmet. Utmanande beteenden misstänks ofta vara ett uttryck för psykisk ohälsa, och ofta blir det mycket svårt att diagnostisera och behandla, eller utesluta, psykisk sjukdom hos personer som på grund av en funktionsnedsättning inte kan berätta om sina symtom. Det finns många andra faktorer (miljöfaktorer, kroppsliga besvär, belastning och krav som personen inte har förutsättningar att klara) som kan påverka beteenden och försvåra behandling av sjukdom. Med det finns förhållningssätt och verktyg som kan underlätta både bedömning och eventuell behandling, och förbättra livskvalitén hos personer med svåra funktionsnedsättningar.

Målgrupp

Personal (inom kommunal, privat eller landsting/regioner) som i sitt arbete kommer i kontakt med unga/vuxna med ID (med eller utan Autism), utmanande beteenden och/eller psykisk ohälsa. Chefer i nämnda verksamheter. Anhörig/närstående.

Kostnad

34 000 kr ex moms kl. 9.00-16.00. Resekostnader tillkommer. Lena bor i Lund.

NYHET! Föreläsningen ges också ONLINE i digital form via plattformen Zoom. 32 000 kr ex moms kl. 9.30-15.30. Teknisk support ingår. Inga resekostnader tillkommer.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor, prislista och för att boka in en uppdragsföreläsning.

Lena Nylander
Fotograf Carol Schultheis

Lena Nylander är vuxenpsykiater med 45 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Lena har arbetat med vuxna med autism, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, inom ramen för psykiatrin sedan början av 1990-talet och under några år också inom regional vuxenhabilitering. Hon har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin och är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Under drygt 15 år arbetade hon framför allt med diagnostik av autism, och sedan drygt 10 år även med avdiagnostisering. Lena är verksam i region Skåne, men även anknuten till Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet. Hon bloggar regelbundet men glest på Gillbergcentrums hemsida.

 

Innehåll
×