fb

Digitala uppdragsutbildningar med Gunilla Gerland

Onlineutbildning med Gunilla Gerland

Digitala uppdragsutbildningar med Gunilla Gerland

Se utbildningen när du vill

Innehåll

Utbildning 1

Arbeta med autism är uppdelad på fyra föreläsningar som vardera är cirka en timme långa. En pdf-fil med sammanfattningar och diskussionsfrågor till alla delarna ingår. I del 1 och 2 får deltagarna en fördjupad kunskap om de specifika utvecklingsområden där personer med autism har svårigheter. Dessa kopplas till den generella utvecklingen på samma områden för att ge insikter om hur och varför vi behöver kunna se ”de olika åldrarna” hos en individ med autism.

I del 3 går föreläsaren igenom ytterligare områden där många med autism har svårigheter: motorik (inklusive motorisk automatisering), perception och exekutiva funktioner och kopplar även dessa till utveckling och generell funktion.

Del 4 handlar om ”verktygslådan”: vilka ”verktyg” vi behöver ha och hur vi kan använda vår kommunikation och oss själva som hjälpmedel. Här tas också upp vad vi bör tänka på innan vi prövar en insats, en anpassning eller ett hjälpmedel. Föreläsaren illustrerar genomgående med många exempel som är lätta att känna igen och kan ge ”aha-upplevelser” kring hur vi kan behöva förändra våra förväntningar och vårt bemötande.

Utbildning 2

Utbildning 2 är en fördjupning som består av två delar, vardera cirka en timme långa, En pdf-fil med sammanfattningar och diskussionsfrågor till båda delarna ingår. Observera att det är nödvändigt att man deltagit i Utbildning 1 först, det går dock utmärkt att köpa in utbildning 1 och 2 samtidigt.

I del 1 – Arbeta med problemskapande beteende – får deltagaren kunskap om hur vi behöver tänka och arbeta med problemskapande beteenden vid autism, t ex utagerande beteende. Föreläsningen dels pekar på risker, vad man bör undvika, dels vilka faktorer som är avgörande för att lyckas. Bland annat diskuteras betydelsen av meningsfullhet, av att förstå makt- och kontrollperspektiv, samt hur ett strukturerat arbete för förändring kan se ut.

I del 2 – Utvecklas i den professionella rollen – tas upp att hantera kritik, bemötande av anhöriga, fallgropar som kan innebära ”tappad” professionalitet och verktyg för att utvecklas i den professionella rollen.

Se utbildningen när ni vill

Ni får en länk och kan ta del av utbildningens föreläsningar när det passar er, under den tidsperiod som ni valt. Frågeställningar till de olika föreläsningarna för diskussion i deltagargruppen medföljer.

Frågor & svar (Q&A): Under sista veckan på er period kommer ni också ha möjlighet att ställa frågor till Gunilla Gerland via e-post.

Föreläsare

Gunilla Gerland har lång erfarenhet av att arbeta tvärfackligt med autism och Aspergers syndrom i konsultation och handledning. Gunilla har skrivit flera böcker i ämnet autism.

Gunilla Gerland

Kostnad

Se utbildningen när ni vill. Dela upp eller se flera gånger. Ni får länkar och kan ta del av utbildningens föreläsningar när det passar er, under den tidsperiod ni själva väljer.

Köp del 1 nu, och del 2 senare till de angivna priserna. Eller köp del 1 och del 2 samtidigt och ni erhåller 10% rabatt på totalsumman.

Utbildning 1

Pris 3 veckor: 29 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens innehåll när det passar er, under tre veckor.

Pris 6 veckor: 37 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens innehåll när det passar er, under sex veckor.

Pris 6 månader: 42 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens innehåll när det passar er, under sex månader.

Utbildning 2 (Fördjupning)

Pris 3 veckor: 14 500 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens innehåll när det passar er, under tre veckor.

Pris 6 veckor: 18 500 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens innehåll när det passar er, under sex veckor.

Pris 6 månader: 21 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens innehåll när det passar er, under sex månader.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor och för att köpa in uppdragsutbildningen.