En heldagsföreläsning med Gunilla Gerland och Berkeh Nasri

Autism och adhd – Förståelse, bemötande, stöd

Måndag 19 augusti 2024, kl 10:00-16:00 i Luleå

Gunilla Gerland och Berkeh Nasri
Gunilla Gerland och Berkeh Nasri

Innehåll

Föreläsning: Arbeta med autismspektrumtillstånd hos barn, ungdomar och vuxna med Gunilla Gerland

  • Svårigheterna vid autism – vilka är de egentligen och hur behöver vi anpassa vårt bemötande?
  • Ny forskning: interoception och känsloreglering
  • Stödinsatser – vad behöver vi tänka på?

Föreläsning: Att förstå, hantera och bemöta adhd från unga år till vuxenliv med Berkeh Nasri

  • Om diagnosen – definition och diagnoskriterier, förekomst och orsaker.
  • Vad krävs för att få diagnosen? Vilka behandlingsalternativ finns?
  • Adhd och dess inverkan på skolgång och arbetsliv. Bemötande/anpassning i dessa miljöer.
  • Adhd och relationer – utmaningar, styrkor och bemötande i olika livsfaser.

Program

Registrering, kaffe/te & smörgås från 9:30

10:00–11:15 Föreläsning Gunilla Gerland

11:15–11:30 Bensträckare

11:30–12:15 forts. föreläsning, GG

12:15–13:30 Lunch på egen hand

13:30–14:30 Föreläsning Berkeh Nasri

14:30–15:00 Kaffe/te & kaka

15:00–16:00 forts. föreläsning, BN


Målgrupp

Alla som i sitt arbete möter personer med autism och/eller adhd, till exempel skola, fritids, LSS-verksamheter, behandlingshem, öppenvård, socialtjänst m fl. Föräldrar, anhöriga och alla som är intresserade av ämnet. 

Föreläsare

Gunilla Gerland har lång erfarenhet av att arbeta tvärfackligt med autismspektrumtillstånd i konsultation och handledning. Gunilla är en uppskattad föreläsare som har skrivit flera böcker i ämnet autism.
Berkeh Nasri är leg. psykolog och medicine doktor i psykologi. De senaste tio åren har Berkeh i huvudsak arbetat med att utveckla och beforska psykologisk behandling för vuxna med adhd. Hon driver också sedan ett par år en specialistklinik för adhd i Stockholm (Leira Therapeutics) som i samarbete med Karolinska Institutet Innovations AB fokuserar på att utveckla och sprida evidensbaserad digital behandling för adhd i alla åldrar.

Kostnad

På plats i Luleå

Priset inkluderar 2 fikabuffé som består av kaffe/te, juice och frukt och smörgås på förmiddagen och kaffe/te, juice och frukt och något sött på eftermiddagen.

Lunch på egen hand.

2.300 SEK exkl. moms per person. Grupprabatt: Anmäl fem personal och få en plats gratis.

Anhörig/privatperson 1.100 SEK inkl. moms per person

Lokal

Kulturens hus konferens, Skeppsbrogatan 17, Luleå

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).