Välkommen till 25-årsjubileum och konferens

Torsdag 1 & Fredag 2 December 2022 i Digitalt via Zoom

Vad har hänt sedan vi i mitten på 1990-talet inledde samarbete med division TEACCH i North Carolina i USA och Opleidingscenter Autisme i Belgien för att kunna erbjuda svenska utbildningar om Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism?

Det som har resulterat i utbildningar som fram till idag har gett tusentals professionella och anhöriga möjligheter att ta del av kunskap som vid starten gav ett helt nytt synsätt och som idag borde vara en självklarhet. Men är det så?

Utbildare med lång erfarenhet från arbete med barn, ungdomar och vuxna med autism i Sverige och internationellt delar med sig av sina tankar och erfarenheter från de gångna åren och för framtiden.

Hur såg det ut då, hur ser det ut nu och hur kan det se ut i framtiden?

Det här vill du inte missa, lyssna och mingla på plats på St. Gertrud i Malmö eller följ digitalt!

– Vilka frågeställningar och tendenser möter vi i verksamheterna idag?
– Vad kännetecknar de förhållningssätt vi ser och de vi önskar se i verksamheter som arbetar med barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
– Vilken vägledning och vilka verktyg är verksamma?
– Vad behöver vi fokusera på för att skapa de bästa förutsättningarna för positiv utveckling, meningsfull tillvaro och fungerande samarbete?

Konferensen kännetecknas av vikten av reflektion, ifrågasättande av en del rådande begrepp och ”sanningar” och nödvändigheten av en synvända inom flera områden.

Torsdag 1 december 2022

Registrering från kl. 11.15
Lunch från kl. 11.30
12.20-12.40 Välkommen/presentation. Utbildningscenter Autism.
12.40-13.40 Föreläsning Helene Tranquist: Den teoretiska kunskapen om autism har ökat – men har den praktiska, vardagliga autismkompetensen hängt med?
13.40-13.45 Bensträckare
13.45-14.25 Föreläsning Ulrika Aspeflo: Hur undervisar vi i framtidens grundskola? Differentierade lärmiljöer, språkutvecklande undervisning och samarbetande gruppklimat. Vad kan förbättras och utvecklas inom grundskolan?
14.25-15.00 Fika
15.00-15.40 Föreläsning Anna Morell: Hur tydliggör vi processer och skapar delaktighet med eleven i samtal och situationer. Vad kan förbättras och utvecklas inom grundsärskolan?
15.40-15.45 Bensträckare
15.45-16.45 Föreläsning Andrew McDonnell: Lågaffektivt bemötande idag och i framtiden. Föreläsning på engelska.

16.45 Mingel med deltagare och föreläsare

Fredag 2 december 2022

09.00-09.40 Föreläsning Nåkkve Balldin: En tillbakablick inom socialtjänst, familjestöd, HVB/SIS och LSS. Ökad acceptans/förståelse för kognition och villkor för behandling. Från Gör rätt om man vill till Gör rätt om man kan. Framtidens utmaningar.
09.40-10.20 Föreläsning Therese Waldenborg: Vikten av välbefinnande och vad som händer när vi skiftar fokus och bygger på det som fungerar. PERMA: positiva känslor, engagemang, relationer, meningsfullhet och att lyckas.
10.20-10.50 Fika
10.50-11.20 Empowermentperspektivet idag och i framtiden. Autism- och Aspergerförbundet.
11.20-11.25 Bensträckare
11.25-12.25 Föreläsning Peter Vermeulen: Autism: learning from the past for envisioning a bright future for people with autism. Ett internationellt perspektiv. Föreläsning på engelska.
12.25-12.40 Avslutning. Utbildningscenter Autism.
12.40 Lunch

Ulrika AspefloUlrika Aspeflo har arbetat lika länge som logoped inom barnhabilitering som hon har varit anställd som specialpedagog/ speciallärare i skolan. Hon har även arbetat med föreläsningar och utbildningar bland annat som kursledare på Utbildningscenter Autism. Ulrika har medverkat i NPF-podden och hon har skrivit fem böcker om autism och lärande.
Nåkkve BalldinNåkkve Balldin är socionom med gedigen erfarenhet av att arbeta med personer med neuropsykiatriska funktionshinder inom olika verksamhetsformer. Han har också erfarenhet av behandlingsarbete i familjer inom vilka någon eller några har neuropsykiatriska diagnoser. Han arbetar för närvarande som utbildare, föreläsare och handledare.
Andrew McDonnellAndrew McDonnell Professor, Studio 3 Director. BSc., MSc., PhD. I över 30 år har Studio 3 varit ledande inom lågaffektivt bemötande. Andrew McDonnell har i samarbete med Birmingham City University utarbetat utbildningar som har som målsättning att skapa en säker, trygg och begränsningsfri tillvaro för personer med utmanande beteenden så de kan leva ett meningsfullt liv.
Anna MorellAnna Morell är utbildad specialpedagog och fritidspedagog, och har lång erfarenhet av att arbeta med personer med autism både i grundskolan och inom särskolan där hon är verksam just nu. Anna utbildar, föreläser och handleder i olika skolformer, från förskola till vuxenutbildning. Anna är också utbildare hos Utbildningscenter Autism.
Helene TranquistHelene Tranquist är pedagog och hon arbetar som föreläsare/utbildare efter att under många år ha arbetat som pedagogisk ledare på en skola för elever med autism.
Peter VermeulenPeter Vermeulen, PhD, har arbetat med autism i över 30 år i Belgien och är en mycket uppskattad föreläsare internationellt. Han har skrivit över 15 böcker, flera av dem översatta till tio språk.
Therese WaldenborgTherese Waldenborg är leg arbetsterapeut och har arbetat många år i olika typer av verksamheter för barn och vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning, i allt från särskola till rättspsykiatri. Hon arbetar sedan 2017 parallellt med handledning och utbildning i egen regi, ofta med fokus på utmanande beteenden, tydliggörande arbetssätt i olika former samt PERMA. Therese är också utbildare hos Utbildningscenter Autism.

Anmälan/kostnad

Anmälan är bindande (vid förhinder kan platsen överlåtas till annan person) och registreras i inkommande ordning. Bekräftelse skickas med e-post. Det går bra att anmäla fram till onsdag 23 november 2022 (under förutsättning att det finns platser kvar). Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan.

Boka tidigt rabatt om du bokar innan 15 oktober 2022:
1000 kr rabatt per deltagare i Malmö.
500 kr rabatt per deltagare digitalt. Grupprabatt för fler än 2 deltagare. Läs under kostnad digital medverkan.

Kostnad konferens 1-2/12 St. Gertrud, Malmö – FULLBOKAT!
Early bird före 15 oktober 1950 kr ex moms
Efter 15 oktober 2950 kr ex moms
I priset ingår två konferensluncher, fika och mingel dag 1.

Kostnad Digital medverkan 1-2/12:
Early bird digitalt före 15 oktober 1450 kr ex moms
Efter 15 oktober digitalt 1950 kr ex moms
Grupprabatt på digitala biljetter. Om du bokar fler än två digitala platser kostar den tredje och alla ytterligare deltagare endast 950 kr styck.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem