Utbildning med Susanne Bejerot

ALMA – en KBT-baserad gruppbehandling för vuxna med autism

Fredag 24 Mars 2023, 9:00-16:00 i Stockholm

Susanne Bejerot
Susanne Bejerot

Innehåll

Denna utbildning är riktad till dig som vill arbeta psykoterapeutiskt och pedagogiskt med ungdomar (över 16 år) och vuxna med autismspektrumtillstånd.

Lyssna till två kuratorers erfarenheter av att arbeta som gruppledare för en ALMA kurs vid en habiliteringsenhet i Nyköping och läs mer om ALMA på Hogrefe Psykologiförlagets hemsida.

ALMA (The Autism Quality of Life CBT Method for Adults) är en vetenskapligt utvärderad gruppbehandling som omfattar 37 veckovisa behandlingssessioner anpassade för 6 till 9 vuxna deltagare med autism. ALMA baseras på en KBT-modell som inkluderar pedagogiska inslag. Behandlingen liknar en kurs och avser främst att förbättra deltagarnas livskvalitet, dvs inte ”bota” autism. Deltagarna medverkar aktivt i behandlingen, bland annat genom arbete med individuella mål och verktyg för att förstå socialt samspel, samt öka både självförståelse och självacceptans och som en förberedelse för arbete eller studier.

En vetenskaplig studie har visat att metoden ger deltagarna med autism en förbättrad livskvalitet och förbättrar deras mående.

ALMA-materialet

ALMA-materialet består av en manual för gruppledare och en arbetsbok för deltagare med autism. Manualen för gruppledare inleds med ett kapitel om autism, dess uppkomst och diagnostik.

De 37 behandlingssessionerna har en tydlig agenda och ett väldefinierat syfte, och genomförandet av sessionerna följer en tydlig struktur. För varje session ges både en teoretisk bakgrund, praktiska exempel från vardagen, samt för temat lämpliga övningar. Den höga detaljnivån i manualen gör att behov av ytterligare handledning minimeras, manualen i sig fungerar som en sorts ”handledare”. Arbetsboken ingår i kursavgiften.

Kursinnehåll

– Förbereda en uppgift i manualen (material skickas till deltagarna inför kursstart)
– Diskussion utifrån hemuppgift
– Vi genomför en behandlingssession
– Gruppövningar utifrån manualen

Målgrupp

Utbildningen om ALMA är öppen för alla som är yrkesmässigt intresserade av fältet och arbetar med personer med autism över 16 år. De som söker bör helst vara två (eller fler) från samma arbetsplats och förutsätts ha god kunskap om autism. Åtminstone den ena ska också ha en grundläggande utbildning i KBT (steg 1).

Begränsat antal deltagare.

Lokal

Drottninggatan 89, Konferens i Stockholm.

Susanne Bejerot är psykiater, KBT-psykoterapeut och professor vid Örebro Universitet. Hon har främst arbetat med patienter med OCD, ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning. Hennes nuvarande forskning handlar främst om PANS och PANDAS samt påverkan av inflammation på psykisk sjukdom. Hon har författat tre böcker: en lärobok om OCD, en rimbok om psykiatrisk diagnostik och en bok om hur man arbetar som boendestödjare med personer med autism (tillsammans med Anna Sjölund). Hon har också (tillsammans med Eva Björnstjerna) författat ALMA behandlingsmanual och arbetsbok för gruppbehandling av vuxna med autism, Hogrefe psykologiförlaget 2019. Hon har också medverkat i den svenska standardiseringen av ADOS och tagit fram samt översatt flera bedömarinstrument för psykiatriskt bruk.

Kostnad

3 800 kr exkl. moms per person. Lunch och fika och ALMA arbetsboken ingår. Manualen kan du köpa inför kursstart (med 15% rabatt) från Hogrefe Psykologiförlaget i Sverige. Mer information skickas till de som söker utbildningen.

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. OBS! Begränsat antal platser.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem