Föreläsning med Lena Nylander

Intellektuell funktionsnedsättning respektive autism, utmanande beteenden och psykisk sjukdom hos ungdomar och vuxna

Tisdag 31 Maj 2022 09:00 - 16:00, Vara

Ur innehållet: Autism respektive intellektuell funktionsnedsättning/ID – vad innebär funktionsnedsättningarna? Kognitiva svårigheter vid ID respektive normalbegåvning. Psykiska sjukdomar (t ex depression, bipolär sjukdom, psykos/schizofreni, tvångssyndrom) hos personer med ID och/eller autism. Utmanande beteenden – vad kan ligga bakom? Bedömning och insatser. När behöver sjukvården kontaktas? Hur underlätta en vårdsituation?

Ungdomar och vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning/ID löper större risk än många andra grupper att drabbas av psykiska besvär, särskilt ångestsjukdomar och/eller depressioner. Ibland är symptomen på psykisk sjukdom svåra att känna igen och ibland är det kroppsliga besvär som utlöser utmanande beteenden. Trots svårigheter finns det möjligheter att erbjuda behandling som oftast har god effekt. Det finns också möjligheter att förebygga sjukdom eller utmanande beteenden.

Hur vanliga är symtom på psykisk sjukdom hos ungdomar/vuxna med autism och/eller ID? När kan psykisk sjukdom hos en person misstänkas? Hur förhåller sig ”beteendeproblem” till sjukdomssymtom? När ska man söka psykiatrin och hur behandlas psykisk sjukdom? Hur bemöta personer med autism och/eller ID och psykiska besvär? Friskvård – förebyggande av ohälsa.

Utrymme för deltagarnas frågor.

Målgrupp

Personal (inom kommunal, privat eller landstingsverksamhet) som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (med eller utan autism), utmanande beteenden och/eller psykisk ohälsa. Chefer i nämnda verksamheter. Anhöriga/närstående.

Kostnad

Personal: 1500 kr exkl. moms. 200 kr rabatt vid anmälan senast 3 veckor innan föreläsningen. Anhöriga och personer med neuropsykiatrisk diagnos: 750 kr inkl. moms.

Två kaffepauser ingår. Lunch på egen hand.

Lokal

Vara Konserthus i Vara.

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. Det går bra att anmäla fram till datum för föreläsningen (under förutsättning att det finns platser kvar).

Lena Nylander
Fotograf: Carol Schultheis

Lena Nylander är vuxenpsykiater med 45 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Lena har arbetat med vuxna med autism, med eller utan intellektuell funktionsnedsättning, inom ramen för psykiatrin sedan början av 1990-talet och under några år också inom regional vuxenhabilitering. Hon har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin och är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Under drygt 15 år arbetade hon framför allt med diagnostik av autism, och sedan drygt 10 år även med avdiagnostisering. Lena är verksam i region Skåne, men även anknuten till Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet. Hon bloggar regelbundet men glest på Gillbergcentrums hemsida.