Föreläsning med Anneli Hård och Linda Petersson-Bloom

PEP-3

Onsdag 20 Mars 2024 – Torsdag 21 Mars 2024, kl 09:00-17:00 i Malmö

Anneli Hård och Linda Petersson-Bloom
Anneli Hård och Linda Petersson-Bloom

Innehåll

Det här är en tvådagars grundutbildning som innehåller: presentation av PEP-3 (Psychoeducational Profile – Third Edition), genomgång av administration och bedömning, tolkning av resultatet och användning av PEP-3 som underlag för pedagogisk planering.

PEP-3 är ett bedömningsinstrument som är utarbetat inom TEACCH-programmet och det används för att ge föräldrar och personal till barn med autismspektrumtillstånd information om barnets förmågor och sätt att lära inom olika utvecklingsnivåer. Bedömningsresultatet ger en grund till en individuell pedagogisk plan.

PEP-3 är tänkt att användas för barn med en utvecklingsålder upp till 7 år. Läs mer om PEP-3 bedömningen i artikel (nr 30) pedagogisktperspektiv.se/artiklar

Material som är översatt till svenska och som ingår i utbildningen:

  • Guide till administration av uppgifterna
  • Testledarnas bedömnings- och summeringshäfte
  • Rapport från vårdnadshavare
  • Svarshäfte
  • Bilderbok

PEP-3 manualen är inte översatt till svenska och ingår inte i utbildningen. Den amerikanska manualen och testmaterialet kan beställas från Hogrefe Psykologiförlaget i Sverige. Leveranstid och pris på förfrågan. Var ute i god tid. Epost: order@hogrefe.se

Under utbildningen kommer det finnas material och manual att låna.

I utbildningen ingår också en uppföljningsdag under hösten 2024. Uppföljningen sker som ett Zoom webinar. Datum bestäms tillsammans med deltagarna under kursdagarna. Vi ser fram emot en dag där vi diskuterar frågor kring genomförande, förberedelse och efterarbetet med PEP-3 samt frågor och problem som kan ha uppstått i det praktiska arbetet med bedömningen.

Målgrupp

Yrkesverksamma som arbetar med bedömningar och pedagogiskt arbete med barn med autism.

Föreläsare

Anneli Hård är specialpedagog och arbetar som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Tidigare arbetade hon som biträdande rektor på grundskolan, inom centrala elevhälsan och på barn- och ungdomshabiliteringen i Region Skåne. Anneli håller tillsammans med Linda Petersson i utbildningar om bedömningsinstrument Psychoeducational Profile, third edition (PEP-3), som är utarbetat inom TEACCH-programmet, North Carolina USA.
Linda Petersson-Bloom är lektor vid Kristianstad Högskola och har disputerat med avhandlingen ”Equity in Education for Autistic students – Professional Learning to Accommodate Inclusive Education”. Linda har tidigare arbetat på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM ) och som specialpedagog inom grundskola, anpassad grundskola och förskola. Linda har tidigare varit kursledare på Utbildningscenter Autism och hon är certifierad PEP3-utbildare. Linda bor i Malmö.

Kostnad

Kostnad: 9 375 kr exkl. moms per person 2 kursdagar 20-21 mars 2024 + 1 halvdag digital uppföljning hösten 2024.

Lunch och fika och utbildningsmaterial ingår under kursdagarna i mars.

Anmälan

Vi tar endast emot anmälan via hemsidan. Anmäl er genom att klicka ”Anmäl dig”-knappen nedan och fyll i och skicka in formuläret som dyker upp på nästa sida.

Sista anmälningsdatum 11/3 2024.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem