Utbildning med Anneli Hård och Linda Petersson-Bloom

PEP-3

Tisdag 22 November 2022 – Torsdag 24 November 2022, Malmö

Dag 1: kl. 10-16, dag 2: kl. 9-16, dag 3: kl. 9-15

Det här är en tredagars grundutbildning som innehåller: presentation av PEP-3 (Psychoeducational Profile – Third Edition), genomgång av administration och bedömning, tolkning av resultatet och användning av PEP-3 som underlag för pedagogisk planering.

PEP-3 är ett bedömningsinstrument som är utarbetat inom TEACCH-programmet och det används för att ge föräldrar och personal till barn med autismspektrumtillstånd information om barnets förmågor och sätt att lära inom olika utvecklingsnivåer. Bedömningsresultatet ger en grund till en individuell pedagogisk plan.

PEP-3 är tänkt att användas för barn med en utvecklingsålder upp till 7 år. Läs mer om PEP-3 bedömningen i artikel (nr 30) www.pedagogisktperspektiv.se/artiklar

Material som är översatt till svenska och som ingår i utbildningen:

  • Guide till administration av uppgifterna
  • Testledarnas bedömnings- och summeringshäfte
  • Rapport från vårdnadshavare
  • Svarshäfte
  • Bilderbok

PEP-3 manualen är inte översatt till svenska och ingår inte i utbildningen. Den amerikanska manualen och testmaterialet kan beställas från Hogrefe Psykologiförlaget i Sverige. Leveranstid och pris på förfrågan. Var ute i god tid. Epost: order@hogrefe.se

Under utbildningen kommer det finnas material och manual att låna.

Målgrupp

Yrkesverksamma som arbetar med bedömningar och pedagogiskt arbete med barn med autism.

Kostnad

8 500 kr exkl. moms per person. Lunch och fika och utbildningsmaterial ingår.

Lokal

Sankt Gertrud Konferens i Malmö

Anmälan

Vi tar endast emot skriftlig anmälan via e-post eller hemsidan. OBS! Begränsat antal platser.

Anneli Hård är specialpedagog och arbetar på centrala barn- och elevhälsan i Tomelilla efter att under många år arbetat med barn och ungdomar med autism på barn och ungdomshabiliteringen i Region Skåne.

Linda Petersson-Bloom är specialpedagog och rådgivare inom specialpedagogiska skolmyndigheten efter att under många år har arbetat inom skolan och förskolan, med fokus på elever med autismspektrum. Linda är också doktorand vid Malmö Universitet, i en forskarskola som heter Special Education for Teacher Educators (SET) och certifierad PEP-3 utbildare.

Denna händelse har redan varit och går inte längre att anmäla sig till. Se våra aktuella föreläsningar och utbildningar för att anmäla dig till dem