fb

Uppdragsutbildning om Autism, Intellektuell funktionsnedsättning/ID. Utmanande beteenden och psykisk sjukdom

Onlineutbildning med Lena Nylander

Uppdragsutbildning om Autism, Intellektuell funktionsnedsättning/ID. Utmanande beteenden och psykisk sjukdom

Se utbildningen när du vill

Innehåll

Uppdragsutbildning online inklusive frågor & svar samt teknisk support.

Utbildningen vänder sig till personal (inom kommunal, privat eller landstingsverksamhet) som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar/vuxna med intellektuell funktionsnedsättning (med eller utan autism), utmanande beteenden och/eller psykisk ohälsa.

Utbildningen är indelad i 4 delar (4 x ca 60 minuter):

  • Del 1: Vad är NDD, autism respektive ID? Kognitiv funktion
  • Del 2: Kognitiv funktion. Kommunikation. Vad kan omgivningen göra. Bedömning och insatser
  • Del 3: Psykisk sjukdom
  • Del 4: Utmanande beteenden. Hälsofrämjande arbete. Praktiska tips. Lästips

Autism respektive intellektuell funktionsnedsättning/ID – vad innebär funktionsnedsättningarna? Kognitiva svårigheter vid ID respektive normalbegåvning. Psykiska sjukdomar (t ex depression, bipolär sjukdom, psykos/schizofreni, tvångssyndrom) hos personer med ID och/eller autism. Utmanande beteenden – vad kan ligga bakom? Bedömning och insatser. När behöver sjukvården kontaktas? Hur underlätta en vårdsituation?

Se utbildningen när ni vill

Ni får en länk och kan ta del av utbildningens 4 föreläsningar när det passar er, under den tidsperiod som ni valt. Frågeställningar till de olika föreläsningarna för diskussion i deltagargruppen medföljer.

Frågor & svar (Q&A): Under sista veckan på er period kommer ni också ha möjlighet att ställa frågor till Lena Nylander via e-post.

Föreläsare

Lena Nylander är med. dr. och vuxenpsykiater med 45 års erfarenhet av kliniskt arbete, samt forskning och undervisning. Hon har arbetat med vuxna med autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning inom ramen för psykiatrin sedan mitten av 1990-talet. Under några år var hon på deltid konsultläkare i Region Skånes vuxenhabilitering. Lena har disputerat på en avhandling om ADHD och autismspektrumtillstånd inom vuxenpsykiatrin. Hon är författare till flera vetenskapliga artiklar/skrifter. Hennes senaste böcker är ”Intellektuell funktionsnedsättning och psykisk hälsa”/Komlitt 2022 samt (tillsammans med Mats Jansson) ”I den bästa av världar. Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad enligt LSS”/Komlitt 2022. Sedan 2013 arbetar hon huvudsakligen i ett team för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och utmanande beteenden, samt med utredning av svårdiagnostiserade tillstånd. Lena har en son som har autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Lena Nylander

Kostnad

Pris 3 veckor: 29 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 4 föreläsningar när det passar er, under tre veckor.

Pris 6 veckor: 37 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 4 föreläsningar när det passar er, under sex veckor.

Pris 6 månader: 42 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 4 föreläsningar när det passar er, under sex månader.

I priset ingår teknisk support via e-post eller inbokat samtal under vald tidsperiod (inom 24 h) och cirka 4 timmars inspelad föreläsning med Lena Nylander. Sista veckan har ni också möjlighet att via e-post ställa frågor till Lena Nylander.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor och för att köpa in uppdragsutbildningen.