fb

När min oro blir för stor! En praktisk handbok för föräldrar och yrkesverksamma.

195kr

Kategori:

Beskrivning

Titel: När min oro blir för stor! En praktisk handbok för föräldrar och yrkesverksamma.
Författare: Kari Dunn Buron
Originalets titel: When My Worries Get Too Big. A relaxation book for children who live with anxiety.

Utgivningsår: 2022
Översättning: Alexander Sjölund
Svensk utgåva: 2024, Pedagogiskt Perspektiv AB, Bromma
ISBN: 978-91-527-3157-4
Pris: 195 kr inkl. moms

Denna lättlästa bok ger barn möjligheten att sätta ord på och definiera sina egna nivåer av oro från 1 till 5 och den hjälper barnet att uttrycka hur det känns på varje nivå på den egna stresskalan. Vad betyder det när jag får fjärilar i magen? Är det nervositet? Vad händer när jag får ont i magen? Betyder det att jag är rädd?

Boken bygger på idéer som är evidensbaserade, enkla att använda och barnvänliga och är ett hjälpmedel för barn med särskilda behov men också för alla barn som lever med oro. Boken innehåller illustrationer, praktiska exempel samt stresskalor och avslappningsrutiner för att hjälpa barn att hantera oro och stress och främja emotionellt välbefinnande och ökad livskvalitet.

I slutet av boken finns fler idéer till strategier i arbetet med barn med oro. Med Karis egna ord: Att lära barn avslappningstekniker är en lång process, men de långsiktiga fördelarna gör det mödan värt. Jag hoppas du tycker denna bok är användbar under processens gång.

Utdrag ur boken När min oro blir för stor! Författare: Kari Dunn Buron © 2022 Kari Dunn Buron

Min avslappningsrutin 1 (PDF)

Min avslappningsrutin 2 (PDF)


Författaren Kari Dunn Buron är specialpedagog och specialiserad inom autismområdet. Hon har arbetat med barn och unga med autism i mer än 30 år och har skrivit flera böcker i ämnet.

Boken kan med fördel användas tillsammans med materialet En 5:a kan få mig att tappa kontrollen. En praktisk metod för att identifiera stressfaktorer och hjälpa elever som är stressade av Kari Dunn Buron (Pedagogiskt Perspektiv AB, 2013).