fb

Tillgänglig lärmiljö i förskolan, för barn som väcker funderingar

Onlineutbildning med Ulrika Aspeflo

Tillgänglig lärmiljö i förskolan, för barn som väcker funderingar

Se utbildningen när du vill

Innehåll

Uppdragsutbildning för förskola inklusive frågor & svar och teknisk support

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på förskola såsom förskollelärare, barnskötare, speciallärare/specialpedagoger samt rektorer/verksamhetschefer.

Totalt motsvarar utbildningen knappt 3 timmars inspelat material uppdelat på tre delar.

Del 1: Barn som väcker funderingar
 • Vad kan skapa problem?
 • Svåra situationer på förskolan (och hemma)?
 • Tydliggörande pedagogik
 • Kartläggning
 • Att stötta barnen i svåra situationer
 • Att undervisa i social kommunikation
Del 2: Lärmiljön
 • Den fysiska lärmiljön
 • Planering av stödinsatser
 • Den pedagogiska lärmiljön
 • Den kommunikativa lärmiljön
 • Att arbeta språkutvecklande
 • AKK
 • Visuell kommunikation
Del 3: Intresse som grund för lärande
 • Lekförmågor och lekkategorier
 • Kommunikationsstöd i lek
 • Den sociala lärmiljön
 • En grund för skolan

Se utbildningen när ni vill

Ni får en länk och kan ta del av utbildningens föreläsningar när det passar er, under den tidsperiod som ni valt. Frågeställningar till de olika föreläsningarna för diskussion i deltagargruppen medföljer.

Frågor & svar ( Q&A): Under sista veckan på er period kommer ni också ha möjlighet att ställa frågor till Ulrika Aspeflo via e-post.

Föreläsare

Ulrika Aspeflo är logoped men har också arbetat som specialpedagog och speciallärare samt på barnhabilitering. Hon har medverkat i NPF- podden, som kursledare för Utbildningscenter Autism samt är författare till fem böcker, bl a Barn som väcker funderingar, Aspeflo om autism, Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism, För alla i skolan och I Relation till Lärande.

Ulrika Aspeflo

Kostnad

Pris 3 veckor: 29 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 3 föreläsningar när det passar er, under tre veckor.

Pris 6 veckor: 37 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 3 föreläsningar när det passar er, under sex veckor.

Pris 6 månader: 42 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 3 föreläsningar när det passar er, under sex månader.

I priset ingår teknisk support via e-post eller inbokat samtal under vald tidsperiod (inom 24 h) och nästan 3 timmars inspelad föreläsning med Ulrika Aspeflo. Sista veckan har ni också möjlighet att via e-post ställa frågor till Ulrika Aspeflo.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor och för att köpa in uppdragsutbildningen.