fb

UTBILDNINGSPAKET ”I den bästa av världar” – gruppbostad med kvalitet

Utbildningspaket med Lena Nylander eller Mats Jansson

UTBILDNINGSPAKET ”I den bästa av världar” – gruppbostad med kvalitet

Bok och föreläsning

Erbjudande

Bok med uppföljande föreläsning och diskussion med författarna Lena Nylander eller Mats Jansson.

Många vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, ofta i kombination med autism, bor i gruppbostad enligt LSS. Gruppbostaden ska tillhandahålla det stöd och den service som personen behöver utifrån sin funktionsnedsättning. En gruppbostad drivs oftast av kommunen men ibland av privata anordnare.

I en gruppbostad är det mycket som måste fungera på ett bra och smidigt sätt för att de boende ska vara glada och friska, personalen ska trivas och de anhöriga ska känna sig nöjda. Det är stora krav som ställs på chef och personal i en gruppbostad. Stora, men fullt möjliga att tillgodose.

Chefen behöver eftersträva ett praktiknära ledarskap med lyhördhet för behoven hos framför allt de boende men också personalen. En god arbetsmiljö gynnar givetvis de boende genom att personalen mår bra och arbetar med glädje. Chefen behöver också ha förmåga att arbeta för att uppnå en god och tillitsfull kontakt med de boendes anhöriga och företrädare, utöver de administrativa färdigheter och kunskaper om lagar och bestämmelser som befattningen kräver. Samtidigt måste chefen vara vaksam på signaler som talar om att allt inte står rätt till, och kunna sätta in motåtgärder så tidigt som möjligt.

Personalen behöver kunskaper och rutiner som gör att de kan känna sig lugna och säkra i sitt arbete. De behöver veta hur de olika boende ska bemötas, vilken förståelsenivå de befinner sig på och vilket stöd och vilka hjälpmedel de behöver. Personalen behöver ha kunskaper i alternativ och kompletterande kommunikation, och dessutom hitta fungerande kommunikationsvägar till närstående och företrädare. I boendet behöver finnas goda rutiner för informationshantering, och för planering och framförhållning.

Men god kvalitet handlar inte bara om det nödvändiga, att man självklart följer lagar, föreskrifter och rutiner. God kvalitet innebär att den boende får ”det lilla extra”, en omtanke och glädje som är mer än det förväntade. Då kan man börja tala om ”den bästa av världar”!

Målgrupp

Föreläsningen riktar sig till alla med intresse för kvalitet i LSS-boende – chefer, personal, närstående/företrädare, LSS-handläggare med flera.

Föreläsare

Lena Nylander, psykiater och anhörig samt Mats Jansson, utredare på Autism- och Aspergerförbundet, är författare till boken ”I den bästa av världar. Intellektuell funktionsnedsättning och autism i gruppbostad enligt LSS”.

Lena eller Mats föreläser utifrån boken om vad god kvalitet är och hur den uppnås.

Lena Nylander & Mats Jansson

Utbildningspaket

Minst 10 böcker (med 20% rabatt via förlaget Komlitt) och föreläsning 4 timmar  (fysisk eller digital) inklusive frågestund med en av bokens författare Lena Nylander eller Mats Jansson. Lena bor i Lund och tar uppdrag i södra/västra Sverige och Mats bor i Stockholm och tar uppdrag i östra/norra Sverige. Digitalt tar båda två uppdrag.

Ni kan också köpa in enbart föreläsningen om ni redan har böckerna eller införskaffar böckerna på egen hand.

Kostnad – Inköp böcker i samarbete med Förlaget Komlitt

250 kr per bok exkl. moms och frakt (ca 20% lägre pris än ute i handeln). Bokmoms 6% och fraktkostnad för ca 60 kr ex moms (10 böcker)

OBS! Gäller vid beställning av minst 10 böcker. Böckerna distribueras och faktureras av bokförlaget Komlitt.

Kostnad – Föreläsning/uppföljande diskussion/frågestund

Uppdragsföreläsning – på plats i er verksamhet/ort: 33 000 kr ex moms (4 h). Resekostnader tillkommer. Lena Nylander bor i Lund. Mats Jansson bor i Stockholm. Vi föreslår att ni lägger föreläsningen på eftermiddagen för att undvika att debitera er för en hotellnatt vid längre resor.

Digital föreläsning via plattformen Zoom:  29 000 kr ex moms (4 h). Teknisk support ingår. Inga rese- eller hotellkostnader tillkommer. 

Rese- och hotellkostnad: Utgift för hotell, flyg-, taxi- och/eller tågbiljett och annan reseersättning. Restidsersättning 200 kr/timme (max 10 tim.). Bilersättning 42 kr/mil. Moms tillkommer. 

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor och för att boka in ett utbildningspaket.