fb

Fel i anmälan

Något blev fel i din anmälan!

Var vänlig och fyll i fälten nedan på nytt och klicka på skicka-knappen.
Vi kommer att bekräfta Er anmälan via e-post så snart vi kan.

Deltagarens namn/kontaktperson vid gruppanmälan*:

E-postadress*:
 

Antal deltagare*:
 

Ange vilken föreläsning, utbildning eller konferens ni vill anmäla er till*:
  

Fakturaadress* (organisation/arbetsplats, gatu-/boxadress samt postadress):
  

Telefon dagtid*:
 

Är du anhörig/person med diagnos (skriv ja eller nej):
 

Är du personal (skriv ja eller nej):
 

Om du är personal, skriv vilket yrke:
 

 

Bekräfta din anmälan!