fb

Integritetspolicy

Pedagogiskt Perspektiv. Rev. 2022-11-02

1. Insamling av information

1.1. Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, organisering, bearbetning och radering. 

1.2 Vilka personliga uppgifter samlas in?

Vi samlar in personliga uppgifter från dig när du: 

 • Interagerar med oss genom våra digitala kanaler, t.ex.
  • besöker vår webbsida
  • skickar en förfrågan eller meddelande till oss
  • anmäler dig till evenemang
  • nyttjar teknisk support via bemannad chat

De personuppgifter vi samlar in och hanterar är typiskt namn, kontaktuppgifter, e-postadress, ev. fakturauppgifter och information om vilket evenemang ni anmält er till.

Dessutom sparar vår webbplats allmän information från din uppkopplade enhet och webbläsare, t.ex. uppgifter om enhetens programvara och hårdvara, som kan användas för statistik samt felsökning.

1.3 Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in? 

MH Pedagogiskt Perspektiv AB, org. nr 556694-1984, är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan komma att användas för att:

 • Göra din upplevelse av Pedagogiskt Perspektivs tjänster mer personlig
 • Förbättra våra tjänster och service
 • Administrera deltagande i ett seminarium, konferens, webbinarium, föreläsning, evenemang. 
 • Administrera deltagande i en undersökning eller för ett erbjudande
 • Informera dig om våra tjänster och kommande evenemang
 • Genomföra marknadsföringskampanjer riktade till dig som tillhör vår målgrupp, besökt vår webbplats eller någon av våra sidor på sociala medier.
 • Kontakta dig via e-post

2.1. Nyhetsbrev

Genom vårt nyhetsbrev tar du del av information om kommande evenemang och erbjudanden. Om du inte längre önskar ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Alternativt kan du kontakta oss för att raderas.

3. Utlämnande av information till tredje part

Personuppgifter kan komma att delas med personal och personuppgiftsbiträden som hjälper oss att utföra våra tjänster eller bedriva vår verksamhet. 

Vidare kan personuppgifter lämnas ut till Pedagogiskt Perspektiv samarbetspartners (t.ex. föreläsare). Detta gäller endast vid uppdragsutbildningar och uppdragsföreläsningar. Vid sådan delning är det alltid med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell och inte nyttja den för egna kommersiella intressen.

Personuppgifter, specifikt e-postadress, kan komma att delas med den externa tjänst vi nyttjar för att skicka nyhetsbrev, vilken f.n. är Paloma som är ett svenskt företag med lagring av data i Sverige.

Allmänna uppgifter (t.ex. information om typ av webbläsare) kan komma att delas vidare till utomstående parter för analys av webbstatistik, marknadsföringssyfte, teknisk support eller andra ändamål.

Vidare kan vi komma att dela information med myndigheter, i det fall att detta efterfrågas, i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. 

3.2. Överföring av data till externa tjänster inom EU/EES

Externa tjänster inom EU som personuppgifter kan komma att delas med:

 • Loopia – tjänst för webbhotell, baserat i Sverige/EU
 • Paloma – tjänst för nyhetsbrev, baserat i Sverige/EU

3.2. Överföring av data till tredje land

En del av de digitala verktyg och tjänster vi använder oss av är registrerade i land utanför EU/EES. Det innebär att personuppgifter kan komma att överföras till tredje land. Personuppgifterna hanteras enligt de standardiserade kontraktsklausuler som hänvisas till i väntan på nya direktiv relaterat et transatlantiskt samarbete mellan EU och USA. Specifikt används följande tjänster från tredje land:

 • Facebook – sociala media samt marknadsföring, baserat i USA
 • Zoom – videoplattform, baserat i USA
 • Tidio – tjänst för chat-support, baserat i USA

4. Dataskydd

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vår webbplats använder krypteringsmetoder för att skydda de uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare eller personuppgiftsbiträden som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. 

5. Rättigheter till din information

5.1 Rätt till tillgång

Du är välkommen att kontakta oss med din förfrågan om hur vi lagrar din information och vi kan även exportera och dela den med dig, enligt din rätt till dataportabilitet.

5.2 Rätt till radering

Du kan också begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. 

6. Cookies

Vi använder cookies som förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare.

7. Samtycke

Genom att ge oss ditt samtycke och använda våra tjänster godkänner du denna integritetspolicy.