fb

Integritetspolicy

Pedagogiskt Perspektiv. Rev. 2021-02-24

1. Insamling av information

1.1. Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, organisering, bearbetning och radering. 

1.2 Vilka personliga uppgifter samlas in?

Vi samlar in personliga uppgifter från dig när du: 

 • Interagerar med oss genom våra digitala kanaler, t.ex.
  • besöker vår webbsida eller facebook-sida
  • skickar en förfrågan eller meddelande till oss. 
  • anmäler dig till evenemang.

Dessutom sparar vår webbtjänst allmän information från din uppkopplade enhet och webbläsare, t.ex. uppgifter om programvara och hårdvara, som kan användas för statistik samt felsökning.

1.3 Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in? 

MH Pedagogiskt Perspektiv AB, org. nr 556694-1984, är personuppgiftsansvarig för organisationens behandling av personuppgifter.

2. Användning av information

Den information vi samlar in från dig kan komma att användas för att:

 • Göra din upplevelse av Pedagogiskt Perspektivs tjänster mer personlig
 • Förbättra våra tjänster och service
 • Administrera deltagande i ett seminarium, webinar, föreläsning, evenemang. 
 • Administrera deltagande i en undersökning eller för ett erbjudande
 • Informera dig om våra tjänster och kommande evenemang
 • Genomföra marknadsföringskampanjer riktade till dig som tillhör vår definierade målgrupp, besökt vår webbplats eller någon av våra sidor på sociala medier.
 • Kontakta dig via e-post

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din anmälan, nyhetsbrev och marknadsföring. Om du inte längre vill ta emot sådana meddelanden hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande. Alternativt kan du kontakta oss för att bli raderas.

3. Utlämnande av information till tredje part

Personuppgifter kan komma att delas med personal och personuppgiftsbiträden som hjälper oss att utföra våra tjänster eller bedriva vår organisation. 

Vidare kan personuppgifter lämnas ut till Pedagogiskt Perspektiv samarbetspartners (t.ex. föreläsare). Detta gäller endast vid uppdragsutbildningar och uppdragsföreläsningar. Vid delning till andra parter är det alltid med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

Allmänna uppgifter (t.ex. information om typ av webbläsare) kan komma att delas vidare till utomstående parter för analys av webbstatistik, marknadsförings-syfte eller andra ändamål.

Vi anser vidare att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. 

4. Dataskydd

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av krypteringsmetoder för att skydda de uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare eller personuppgiftsbiträden som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. 

5. Rättigheter till din information

5.1 Rätt till tillgång

Du är välkommen att kontakta oss med din förfrågan om hur vi lagrar din information och vi kan även exportera och dela den med dig, enligt din rätt till dataportabilitet.

5.2 Rätt till radering

Du kan också begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. 

6. Cookies

Vi använder cookies som förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare.

7. Samtycke

Genom att ge oss ditt samtycke och använda våra tjänster godkänner du denna integritetspolicy.

Innehåll
×