fb

Att organisera för en tillgänglig lärmiljö för elever med NPF i den anpassade grundskolan

Onlineutbildning med Ulrika Aspeflo

Att organisera för en tillgänglig lärmiljö för elever med NPF i den anpassade grundskolan

Se utbildningen när du vill

Innehåll

Uppdragsutbildning för den anpassade grundskolan/anpassade gymnasieskolan inklusive frågor & svar och datorsupport.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på anpassad grundskola/anpassad gymnasieskola som lärare, speciallärare, resurspedagog, elevassistent, specialpedagog, rektor eller övrig EHT-personal.

Utbildningen är indelad i 4 delar (4 x 60 minuter):

Del 1: Elever med NPF – utmaningar och möjligheter
 • Vad kan göra det svårt för elever med NPF?
 • Varför blir man arg?
 • Relationsskapande bemötande
 • Fungerande strategier vid problemskapande situationer
Del 2: Tillgänglig lärmiljö – anpassningar och organisation
 • Den fysiska och den sociala lärmiljön.
 • Tydliggörande pedagogik.
 • Elevassistentens/resurspedagogens roll att stötta eleven.
 • Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet.
 • Planering och logistik.
 • Organisation och anpassningar för ökad självständighet.
Del 3: Kommunikation – delaktighet och språkutvecklande undervisning
 • Den kommunikativa lärmiljön.
 • Visuell kartläggning för ökad delaktighet.
 • Väljatavlor och pekprat.
 • Språkutvecklande undervisning på olika nivåer.
Del 4: Undervisning – kunskapsmål och kunskapskrav
 • Den pedagogiska och den sociala lärmiljön.
 • Ledarskap i klassrummet.
 • Olika undervisningssituationer.
 • Ämnesområden och ämnen.
 • Förmågor och kunskapskrav.
 • Bildstöd i undervisningen.

OBS! föreläsningarna spelades in innan namnet på skolformen ändrades och Ulrika använder därför grundsärskolan som begrepp i filmerna. Innehållet överensstämmer dock helt med den anpassade grundskolans läroplan.

Se utbildningen när ni vill

Ni får en länk och kan ta del av utbildningens 4 föreläsningar när det passar er, under den tidsperiod som ni valt. 13 frågeställningar till de olika föreläsningarna för diskussion i deltagargruppen medföljer.

Frågor & svar (Q&A): Under sista veckan på er period kommer ni också ha möjlighet att ställa frågor till Ulrika Aspeflo via e-post.

Föreläsare

Ulrika Aspeflo är logoped men har också arbetat som specialpedagog och speciallärare samt på barnhabilitering. Hon har medverkat i NPF- podden, som kursledare för Utbildningscenter Autism samt är författare till fem böcker, bl a Barn som väcker funderingar, Aspeflo om autism, Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism, För alla i skolan och I Relation till Lärande.

Ulrika Aspeflo

Kostnad

Pris 3 veckor: 29 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 4 föreläsningar när det passar er, under tre veckor.

Pris 6 veckor: 37 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 4 föreläsningar när det passar er, under sex veckor.

Pris 6 månader: 42 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 4 föreläsningar när det passar er, under sex månader.

I priset ingår teknisk support via e-post eller inbokat samtal under vald tidsperiod (inom 24 h) och 4 timmars inspelad föreläsning med Ulrika Aspeflo. Sista veckan har ni också möjlighet att via e-post ställa frågor till Ulrika Aspeflo.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor och för att köpa in uppdragsutbildningen.