fb

Att organisera för en tillgänglig lärmiljö för elever med NPF i Grundskolan

Onlineutbildning med Ulrika Aspeflo

Uppdragsutbildning för Grundskola inklusive frågor & svar och datorsupport.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar på Grundskola som lärare, speciallärare, resurspedagog, elevassistent, specialpedagog, rektor eller övrig EHT-personal.

Utbildningen är indelad i 4 delar (4 x 60 minuter):

Del 1: Introduktion – Förståelse för eleven

 • Vad kan göra det svårt för elever med NPF?
 • Hur tänker vi kring begreppet inkludering?
 • Flera elevexempel från skolan – kan vi känna igen situationerna?

Del 2: Grundförutsättningar

 • Utmaningar i läroplanen.
 • Tydliggörande pedagogik.
 • Tillgänglig lärmiljö – den fysiska och den sociala lärmiljön.
 • Meningsfullhet, Begriplighet och Hanterbarhet.
 • Skolans organisation.
 • Att kartlägga stödbehov och prioritera stödinsatser.

Del 3: Visuellt stöd i skolan och på fritids

 • Visuell kartläggning för ökad delaktighet.
 • Informationsstöd för olika syften.
 • Den kommunikativa lärmiljön.
 • Visuellt samtalsstöd i svåra situationer.
 • Elevassistentens/resurspedagogens uppgift.

Del 4: Visuellt stöd i undervisningen och språkutvecklande undervisning

 • Vad innebär en språkutvecklande undervisning?
 • Exekutiva förmågor och läsförståelse.
 • Visuella exempel på hur visuellt stöd kan användas i olika ämnen.
 • Svårigheter och undervisningsexempel för elever med språklig sårbarhet.

Se utbildningen när ni vill

Ni får en länk och kan ta del av utbildningens 4 föreläsningar när det passar er, under den tidsperiod som ni valt. Frågeställningar till de olika föreläsningarna för diskussion i deltagargruppen medföljer.

Frågor & svar (Q&A): Under sista veckan på er period kommer ni också ha möjlighet att ställa frågor till Ulrika Aspeflo via e-post.

Kostnad

Pris 3 veckor: 29 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 4 föreläsningar när det passar er, under tre veckor.

Pris 6 veckor: 37 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 4 föreläsningar när det passar er, under sex veckor.

Pris 6 månader: 42 000 kr ex moms. Med deltagarlicens och lösenord kan ni ta del av utbildningens 4 föreläsningar när det passar er, under sex månader.

I priset ingår teknisk support via e-post eller inbokat samtal under vald tidsperiod (inom 24 h). Sista veckan har ni också möjlighet att via e-post ställa frågor till Ulrika Aspeflo.

Anmälan

Skicka e-post till info@pedagogisktperspektiv.se vid frågor och för att boka in uppdragsutbildningen.

Ulrika AspefloUlrika Aspeflo är logoped men har också arbetat som specialpedagog och speciallärare samt på barnhabilitering. Hon har medverkat i NPF- podden, som kursledare för Utbildningscenter Autism samt är författare till fem böcker, bl a Barn som väcker funderingar, Aspeflo om autism, Att arbeta med barn, ungdomar och vuxna med autism, För alla i skolan och I Relation till Lärande.